de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken

Parenteel Jan Claaszoon Cloeck (1549),
Gerard Kloek, Burgemeester van Alkmaar,
vader van Maria Elisabeth van Vladeracken - KloekFragment uit het Burgerboek van Kampen, 1421-1422, (Foto Kamper-Archief via Remco Sprong).

Kloeck - Jelis (1579), zestiende generatie       basis schema

Jan Claaszoon Kloeck trouwt met Pieterken zij is een dochter van Jelis en van hen zijn, zo ze er al waren, geen achternamen bekend, er zijn van hen vijf kinderen,
Er van uitgaande dat Jan Claaszoon Kloeck ongeveer 30 jaar is als hij trouwt, maakt dat hij omstreeks 1549 is geboren. Zijn vader Claas Kloeck is dus ongeveer van 1525.

Albert Kloeck, geboren omstreeks 1580, stamvader van de Drenthe-Genealogie,
Evert Kloeck, geboren omstreeks 1588, stamvader van de Gelderland- en Overijssel-Genealogie,
Trijntje Kloeck, geboren omstreeks 1589 stamouder van de Regentenfamilie,
Claes Kloeck, geboren omstreeks 1600 stamvader van de Kampen-Genealogie,
Aeltien Kloeck, geboren omstreeks 1602,

Jan Claeszoon Kloeck, burgemeester van Kampen in 1580, schepen in 1601, lidmaat van de gereformeerd kerk in 1604 en in de kerk teruggekeerd op 26 september 1624, na twintig jaar remonstrants te zijn geweest, hij woonde in de Geerstraat van der Aa te Kampen en is na 30 juli 1646 overleden.

De familie-geschiedenis begint in 1589.


Jucob-Kloeck (1614), zeventiende generatie       basis schema

Op 4 november 1614 trouwt Trijntje Kloeck, dochter van Jan Claaszoon Kloeck en Pieterken Jelis met Barent, hij is een zoon van Jucob, van hem is geen achternaam bekend. Het huwelijk duurt tot 1650 als Barent overlijdt. Hij was korvenmaker, ze hadden een huis in de Oudestraat te Kampen. Trijntje Kloeck is in 1652 lidmaat van de gereformeerde kerk van Kampen.

Uit het huwelijk van Barent Jucob en Trijntje Kloeck zijn vier kinderen bekend.
Tillis Kloek, geboren omstreeks 1614 in Kampen en in Moskou overleden op een niet bekend tijdstip,
Jan Kloek, geboren in 1616 in Kampen, gemeensman 1672-1691, armenmeester 1674-1675 en op 24 oktober 1691, 75 jaar oud, in Kampen overleden.
Gerard Kloek, geboren omstreeks 1618 in Kampen en op 12 april 1701, circa 83 jaar oud, in Zwartsluis overleden.
Jacob Kloek, geboren omstreeks 1620 in Kampen en in Hamburg overleden op een niet bekend tijdstip.


Kloek - van Steenwijk (1652), achttiende generatie       basis schema

Jan Kloek is de tweede zoon van Barent Jucob en Trijntje Kloeck en geboren in 1616 te Kampen. In 1652 verkoopt hij een rente uit zijn huis aan de Oudestraat te Kampen. Hij trouwt op 12 mei 1652 met Geertje van Steenwijk, geboren in 1622 en dochter van Gerrit van Steenwijk en Berendje van Hensberg.

Uit het huwelijk van Jan Kloek en Geertje van Steenwijk zijn zes kinderen bekend.
Gerardus Kloek, gedoopt op 1 april 1653 te Kampen,
Catharina Kloek, gedoopt op 24 januari 1655 te Kampen,
Elisabeth Kloek, geboren omstreeks 1656,
Barent Kloek, gedoopt op 15 juni 1658 te Kampen en overleden op 2 februari 1731 te Alkmaar,
Sara Kloek, gedoopt op 26 december 1665 te Kampen,
Barendje Kloek, geboren omstreeks 1667.

Zij hebben waarschijnlijk enige tijd in Akersloot gewoond, want hun 1e en 3e kind worden respectievelijk in 1673 en 1681 lid van de gereformeerde kerk van Kampen, met attestatie van Akersloot.

Jan Kloek overlijdt, 75 jaar oud, op 24 oktober 1691 te Kampen,
Geertje van Steenwijk overlijdt, 80 jaar oud en ruim tien jaar weduwe, op 31 maart 1702, eveneens te Kampen.


Kloek - de Moll (1685), negentiende generatie       basis schema

Barent Kloek, gedoopt op 15 juni 1658, zoon van Jan Kloek en Geertje van Steenwijk trouwt op 28 juli 1685 te Oosterwolde in Gelderland met Anna de Moll geboren op 20 februari 1662, waarschijnlijk te Blokzijl en dochter van Seckes de Moll, zij vertrekken naar Alkmaar waar Barent tot 1686 wijnkoper is.

Uit het huwelijk van Barent Kloek en Anna de Moll zijn zeven kinderen bekend,
Jan Kloek, gedoopt op 25 juli 1686 te Alkmaar en voor 1690 overleden,
Margrieta Kloek, gedoopt op 29 september 1688 te Alkmaar en voor 1693 overleden,
Jan Kloek, gedoopt op 26 februari 1690 te Alkmaar en begin december 1698 overleden,
Margrieta Kloek, gedoopt op 6 mei 1693 te Alkmaar en in 1716 overleden,
Jan Kloek, gedoopt op 19 augustus 1699 te Alkmaar en in oktober 1713 overleden en
Gerard Kloek gedoopt op 8 februar 1702 te Alkmaar, begin mei 1702 overleden en op 17 mei 1702 begraven.
Gerard Kloek gedoopt op 9 september 1703 te Alkmaar.

De naam Jan is een vernoeming naar de vader van Barent Kloek en de naam Margrieta naar de moeder van Barent Kloek.

Barent Kloek hertrouwt op 30 maart 1721 met Elisabeth Hiole, hij is dan 63 jaar. Elisabeth Hiole is weduwe van Jacobus Volckerts en een dochter van dominee Johannes Hiole en Haasje Costerus. Zij vestigen zich in Oude Niedorp ten noorden van Alkmaar. Op 7 september 1688 maakt Barent Kloek een mutueel testament voor notaris C. Heymenbergh te Alkmaar.

Barent Kloek overlijdt op 2 februari 1731 op 72 jarige leeftijd en wordt op 6 februari 1731 bijgezet in de grote Kerk te Alkmaar.
Anna de Moll overlijdt in september 1719 op 57 jarige leeftijd en wordt op 26 september 1719 bijgezet in de grote Kerk te Alkmaar aan het Zuiderkruis nummer 84.
Elisabeth Hiole overlijdt 2 september 1722.


Kloek - Witte (1727), twintigste generatie       basis schema

Gerard Kloek, de jongste zoon van Barent Kloek en Anna de Moll, gedoopt op 9 september 1703, trouwt op 16 maart 1727 te Alkmaar met Cornelia Witte, dochter van Herman Witte en Maria Elisabeth Pelgrom, zij krijgen zeven kinderen.


Anna Geertruida Kloek, gedoopt op 20 maart 1729 te Alkmaar,
Hermanus Kloek, gedoopt op 28 maart 1731 te Alkmaar,
Willem Jacob Kloek gedoopt op 12 februari 1733 te Alkmaar,
Bernardus Gerard Kloek gedoopt op 13 maart 1735 te Alkmaar,
Maria Elisabeth Kloek gedoopt op 3 juli 1737 te Alkmaar, in augustus 1738 overleden en op 18 augustus 1738 te Alkmaar begraven,
Maria Elisabeth Kloek gedoopt op 2 september 1739 te Alkmaar en
Jan Kloek gedoopt op 30 augustus 1741 te Alkmaar.

Gerard Kloek behaalt de meestertitel. Hij was Schepen(1728-1749), lid van de Vroedschap (1743), Raad en Burgemeester van Alkmaar (1750-1760); Gecommitteerde Raad en Baljuw van de Nieuwbrug; Kerkmeester, Regent van het Weeshuis, Heemraad en Hoofdingeland van de Zijpe.


Zij woonden te Alkmaar aan de Oude Vest (Oudegracht); hun portretten door P.F.de la Croix hangen in het Stedelijk Museum van Alkmaar.

Gerard Kloek en Cornelia Witte testeren op 29 april 173x voor notaris Th. Heymenbergh en op 6 juni 1763 voor notaris P. Groen, beide te Alkmaar.

Gerard Kloek overlijdt 29 februari 1760, hij is dan 57 jaar, Cornelia Witte overlijdt op 3 oktober 1761, zij woonde als weduwe in de Langstraat.
Gerard Kloek is op 7 maart 1760 bijgezet in de Grote Kerk te Alkmaar, graf Noordergang 138. Cornelia Witte in graf Noordergang 139.


van Vladeracken - Kloek (1761), n en twintigste generatie.       basis schema

Maria Elisabeth Kloek, gedoopt op 2 september 1739, trouwt op 27 september 1761, 22 jaar oud, te Alkmaar met Jhr. Hendrik van Vladeracken, zoon van Jhr. Johan Anthony van Vladeracken en Maria Angelica Daey. Hendrik van Vladeracken is gedoopt op 21 september 1735 te Alkmaar. Hij was secretaris, schepen en heemraad van de Schermer en Wieringerwaard; hoofdingeland, schepen en heemraad van de Heerhugowaard; secretaris en rentmeester van de Hondsbossche en Duinen tot Petten; secretaris en poldermeester van de Oostpolder van de Schermer; baljuw, houtvester en strandvonder van Bergen; schepen en weesmeester van Alkmaar.
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen geboren.

Jkvr. Johanna Maria van Vladeracken, gedoopt op 11 maart 1762 te Alkmaar,
Jhr. Gerard Cornelis van Vladeracken, gedoopt op 14 juli 1763 te Alkmaar,
Jkvr. Henrica Antonia van Vladeracken, gedoopt op 28 februari 1765 te Alkmaar en op 1 januari 1769 te Alkmaar begraven,
Jkvr. Cornelia Hermina van Vladeracken, gedoopt op 26 april 1767 te Alkmaar en op 11 december 1789 te Alkmaar begraven,
Jkvr. Henrica Antonia van Vladeracken, gedoopt op 24 september 1769 te Alkmaar en op 9 juni 1770 te Alkmaar begraven,
Jkvr. Alida Geldolphia van Vladeracken, gedoopt op 31 maart 1771 te Alkmaar en op 28 mei 1771 te Alkmaar begraven,
Jkvr. Henrica Elisabeth van Vladeracken, gedoopt op 7 mei 1772 te Alkmaar,
Jhr. Jan Anthonie van Vladeracken, gedoopt op 16 november 1777 te Alkmaar en op 7 januari 1778 te Alkmaar begraven en
Jkvr. Maria Angelica Geertruida van Vladeracken, gedoopt op 27 januari 1782 te Alkmaar en op 19 september 1824 te Hellevoetsluis overleden.

Hendrik van Vladeracken overlijdt op 11 mei 1783, 47 jaar oud en
Maria Elisabeth Kloek overlijdt 6 december 1795 en wordt op 12 december 1795, 56 jaar oud, te Alkmaar begraven.


Druyvesteijn - van Vladeracken (1780), twee en twintigste generatie.       basis schema

Jkvr. Johanna Maria van Vladeracken, gedoopt op 11 maart 1762 te Alkmaar, dochter van Maria Elisabeth Kloek en Jhr. Hendrik van Vladeracken, trouwt op 3 december 1780 te Alkmaar, met Francois David Constantijn Druijvesteijn, geboren op 5 april 1758 te Haarlem,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Francois Constantijn Willem Druijvesteijn, gedoopt op 29 december 1782 in de Grote Kerk te Alkmaar,
Maria Hendrica Elisabeth Druijvesteijn, gedoopt op 8 augustus 1784 in de Grote Kerk in Alkmaar en voor 1787 overleden,
Catharina Barbara Druijvesteijn, gedoopt op 20 november 1785 in de Grote Kerk te Alkmaar,
Maria Henrica Elisabeth Druijvesteijn, gedoopt op 18 november 1787 in de Grote Kerk in Alkmaar en voor 1789 overleden
Hendrica Maria Elisabeth Druijvesteijn, gedoopt op 1 juni 1789 in de Grote Kerk in Alkmaar,
Cornelis Druijvesteijn, gedoopt op 3 april 1791 in de Grote Kerk in Alkmaar en op 3 november 1792 te Alkmaar begraven,
Sara Cornelia Druijvesteijn, gedoopt op 5 juni 1796 in de Grote Kerk in Alkmaar en op 8 oktober 1796 te Alkmaar begraven,

Johanna Maria Vladeracken wordt op 20 januari 1810, 48 jaar oud, te Alkmaar begraven.
Francois David Constantijn Druijvesteijn overlijdt op 21 april 1803 en wordt op 26 april 1803, 45 jaar oud, te Alkmaar begraven.

Wikipedia: Druyvesteyn


van der Ley - Druyvesteijn ( ), drie en twintigste generatie.       basis schema

Hendrica Maria Elisabeth Druijvesteijn, geboren in 1790 in Alkmaar, dochter van Jkvr. Johanna Maria van Vladeracken en Francois David Constantijn Druijvesteijn, trouwt met Andries Adriaan van der Leij, gedoopt op 17 december 1766 in Delft, zoon van Andries van der Leij en Geertruijd Christina Swaan,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Andries Adriaan van der Leij, overlijdt op 28 juni 1825 in Alkmaar, 58 jaar oud.


van Vladeracken - de Lange (1786), twee en twintigste generatie.       basis schema

Jhr. Gerard Cornelis van Vladeracken, gedoopt op 14 juli 1763 te Alkmaar, zoon van Maria Elisabeth Kloek en Jhr. Hendrik van Vladeracken, trouwt omstreeks 1786 met Sara Geldolphia de Lange, geboren op 23 augustus 1767 in Medemblik, dochter van Dr. Huybert Geldolph de Lange en Geertruy Holland,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Hendrik van Vladeracken, geboren in 1786 in Alkmaar,
Jkvr. Cornelia Hermina van Vladeracken, geboren in 1790 in Alkmaar,
Jhr. Gerard Pieter van Vladeracken, geboren in 1793 in Alkmaar,

Sara Geldolphia de Lange, overlijdt op 9 mei 1850 in Bergen, 82 jaar oud.


van Vladeracken - Stierling(1807), drie en twintigste generatie.       basis schema

Jhr. Hendrik van Vladeracken, geboren in 1786 in Alkmaar, zoon van Jhr. Gerard Cornelis van Vladeracken en Sara Geldolphia de Lange trouwt op 31 oktober 1807 in Leiden, ondertrouw 15 oktober 1807, met Egbertina Wilhelmina Stierling, geboren op 20 maart 1785 in Utrecht/Oude Vest, dochter van Johannes George Stierling en Cornelia Johanna Wilhelmina Schutrup,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Sara Cornelia Henriette van Vladeracken, gedoopt op 20 november 1808 in Alkmaar en op 11 januari 1888 in Haarlem overleden
van Vladeracken, geboren op 25 maart 1810 in Alkmaar en op 25 oktober 1810 in Alkmaar overleden,

Egbertina Wilhelmina Stierling overlijdt op 3 oktober 1810 in Bergen (N.H.), 25 jaar oud. Zij is begraven op 5 oktober 1810 in Alkmaar (Grote Kerk).

van Vladeracken - Graauw van Egmond (1814), drie en twintigste generatie.       schema Lange Egmond-tak

Jhr. Hendrik van Vladeracken, geboren in 1786 in Alkmaar, zoon van Jhr. Gerard Cornelis van Vladeracken en Sara Geldolphia de Lange hertrouwt op 20 maart 1813 in Bergen met Alida Wilhelmina Graauw van Egmond, geboren in 1792 in Brussel, dochter van Augustinus Graauw van Egmond en Alida Pieterszon,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Jkvr. Hendrica Wilhelmina Elisabeth van Vladeracken, geboren in 1814 in Bergen,
Jkvr. Geertruida Gerardina Petronella van Vladeracken, geboren op 16 januari 1816 in Bergen,
Jkvr. Maria Louise van Vladeracken, geboren in 1818 in Bergen,
Jhr. Hendrik Pieter Johannes van Vladeracken, geboren op 6 november 1822 in Bergen,
Jhr. Jan Anthony van Vladeracken, geboren op 6 november 1822 in Bergen,
Jkvr. Ernestine Adriana Petronella Louise Susanna van Vladeracken, geboren in 1826 in Bergen,
Jkvr. Maria Angelica Geertruijda van Vladeracken, geboren in 1828 in Bergen,
Jhr. Cornelis Hermanus van Vladeracken, geboren op 1 juni 1830 in Bergen en op 11 december 1833 in Bergen overleden,
Jkvr. Cornelia Wilhelmina van Vladeracken, geboren in 1834 in Bergen,
Jkvr. Alida Henriette van Vladeracken, geboren op op 18 februari 1837 in Bergen,

Jhr. Hendrik van Vladeracken is burgemeester,
Alida Wilhelmina Graauw van Egmond overlijdt op 23 juli 1877 in Nieuwe Niedorp, 84 of 85 jaar oud.


Schlecht - van Vladeracken (1852), vier en twintigste generatie.       schema Lange Egmond-tak

Jkvr. Hendrica Wilhelmina Elisabeth van Vladeracken, geboren in 1814 in Bergen, dochter van Jhr. Hendrik van Vladeracken en Alida Wilhelmina Graauw van Egmond, trouwt op 6 mei 1852 in Bergen met Lambertus Jacobus Schlecht, geboren op 23 april 1820 in Schoterland, zoon van Gerhardus Philip Schlecht en Susanna Margaretha van der Schroeff,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Klatt - van Vladeracken (1844), vier en twintigste generatie.       schema Lange Egmond-tak

Jkvr. Geertruida Gerardina Petronella van Vladeracken, geboren op 16 januari 1816 in Bergen, dochter van Jhr. Hendrik van Vladeracken en Alida Wilhelmina Graauw van Egmond, trouwt op 10 april 1844 in Bergen met Theodorus Johannes Klatt, geboren in 1821 in Amsterdam, zoon van Theodorus Godtliep Klatt en Catharina Elisabeth Travers,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Hendrik Theodorus Johannes Klatt, geboren op 10 mei 1845 in Semarang (Java),
Willem Klatt, geboren op 4 juli 1849 in Djokjakarta (Java),
Theodorus Godliep Klatt, geboren op 15 februari 1852 in Semarang (Java) en op op 27 augustus 1899 in Garoet (Nederlands Oostindi), overleden,
Ludolph Carel Klatt, geboren op 17 juli 1857 in Semarang (Java),

Jkvr. Geertruida Gerardina Petronella van Vladeracken, overlijdt op 8 juni 1891 in Kederi (Java), 75 jaar oud,
Theodorus Johannes Klatt, is onderwijzer.


Klatt - Diederiksz (1870), vijf en twintigste generatie.       schema Lange Egmond-tak

Hendrik Theodorus Johannes Klatt, geboren op 10 mei 1845 in Semarang (Java), zoon van Jkvr. Geertruida Gerardina Petronella van Vladeracken en Theodorus Johannes Klatt, trouwt op 19 januari 1870 in Semarang (Java) met Frederika Johanna Diederiksz, dochter van Johan Herman Diederiksz en Johanna Henriette Winckelhaagen,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Theodora Frederika Klatt, geboren in 1870,
Wilhelmina Johanna Frederika Klatt, geboren in 1873,
Henriette Frederika Augustina Klatt, geboren in 1875,
Eleonora Hermina Klatt, geboren in 1877,
Henri George Klatt, geboren in 1881,
Angelique Mathilda Klatt, geboren in 1883,

Hendrik Theodorus Johannes Klatt, overlijdt op 16 mei 1907 in Semarang, 62 jaar oud.

Klatt - van Haastert (1889), vijf en twintigste generatie.       schema Lange Egmond-tak

Willem Klatt, geboren op 4 juli 1849 in Djokjakarta (Java), zoon van Jkvr. Geertruida Gerardina Petronella van Vladeracken en Theodorus Johannes Klatt, trouwt op 19 april 1889 in Semarang (Java) met Louise Johanna Henrica van Haastert, geboren op 22 juli 1847 in Semarang (Java), dochter van Caspar Joseph van Haastert en Johanna Frederika Oudorf,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrik Theodorus Johannes Klatt, overlijdt op 19 april 1889 in Semarang (Java), 39 jaar oud,
Louise Johanna Henrica van Haastert, overlijdt op 23 april 1923 in Heemstede, 75 jaar oud.

Klatt - Briet (1895), vijf en twintigste generatie.       schema Lange Egmond-tak

Ludolph Carel Klatt, geboren op 17 juli 1857 in Semarang (Java), zoon van Jkvr. Geertruida Gerardina Petronella van Vladeracken en Theodorus Johannes Klatt, trouwt omstreeks 1895 met Marie Louise Briet,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Anna Louisa Geertruida Klatt,
Ludolph Carel Klatt, geboren op 12 november 1897 in Soerabaja.


van Velthoven - Klatt ( ), zes en twintigste generatie.       schema Lange Egmond-tak

Anna Louisa Geertruida Klatt, dochter van Ludolph Carel Klatt en Marie Louise Briet, trouwt met W. Ch. van Velthoven,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Anna Louisa Geertruida Klatt, overlijdt op 9 november 1907 in Malang (Java).

Klatt - Ligten (1926), zes en twintigste generatie.       schema Lange Egmond-tak

Ludolph Carel Klatt, geboren op 12 november 1897 in Soerabaja, zoon van Ludolph Carel Klatt en Marie Louise Briet, trouwt omstreeks 1926 met Johanna Geertruida Ligten,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Max Hendrik Klatt, geboren op 13 januari 1926 in Soerabaja (Java),

Ludolph Carel Klatt, overlijdt op 17 maart 1977 in Haarlem, 79 jaar oud.


Klatt - CoWan ( ), zeven en twintigste generatie.       schema Lange Egmond-tak

Max Hendrik Klatt, geboren op 13 januari 1926 in Soerabaja, zoon van Ludolph Carel Klatt en Johanna Geertruida Ligten, trouwt met Rosita Anna CoWan,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Michael Max Patric Klatt,

Max Hendrik Klatt, overlijdt op 3 augustus 1987 in Gouda, 61 jaar oud.


Klatt - Koppers ( ), acht en twintigste generatie.       schema Lange Egmond-tak

Michael Max Patric Klatt, zoon van Max Hendrik Klatt en Rosita Anna CoWan, trouwt met Patricia Maria Koppers,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Boogaard - van Vladeracken (1847), vier en twintigste generatie.       schema Lange Egmond-tak

Jkvr. Maria Louise van Vladeracken, geboren in 1818 in Bergen, dochter van Jhr. Hendrik van Vladeracken en Alida Wilhelmina Graauw van Egmond, trouwt op 8 september 1847 in Harenkarspel met Dr. Leendert Boogaard, geboren in 1806 in s Gravenhage, zoon van Joan Theodoor Boogaard en Marthe Sophie Wilhelmina Grandlienard,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Constance Adrienne Jacqueline Susette Boogaard, geboren in 1852 in Harenkarspel,

Jkvr. Maria Louise van Vladeracken, overlijdt op 2 april 1858 in Harenkarspel, 40 jaar oud,
Dr. Leendert Boogaard, chirurgijn, overlijdt op 14 december 1867 in Harenkarspel, 62 jaar oud.


Schut - Boogaard (1875), vijf en twintigste generatie.       schema Lange Egmond-tak

Constance Adrienne Jacqueline Susette Boogaard, geboren in 1852 in Harenkarspel, dochter van Jkvr. Maria Louise van Vladeracken en Dr. Leendert Boogaard, chirurgijn, trouwt op 29 april 1875 in Heiloo met Dr. Johannes Schut, geboren op 14 april 1849 in Alkmaar, zoon van Dr. Volkert Schut en Maria Catharina Peeck,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Maria Schut, geboren in 1876 en op 29 juni 1900 in Nunspeet overleden,
Rudolf Willem Schut, geboren op 5 april 1879 in Ermelo en op 20 december 1881 in Nunspeet overleden,
Willem Schut, geboren op 5 juli 1882 in Ermelo en op 16 september 1962 in Wassenaar overleden,
Bertha Schut, geboren in 1883 in Nunspeet,
Arthur Schut, geboren in 1887 in Ermelo en op 24 april 1912 in Nunspeet overleden,

Constance Adrienne Jacqueline Susette Boogaard, overlijdt op 8 oktober 1921 in Nunspeet 69 jaar oud,
Dr. Johannes Schut, overlijdt op 21 april 1926 in Nunspeet, 77 jaar oud.


Schut - Vis (1913), zes en twintigste generatie.       schema Lange Egmond-tak

Dr. Willem Schut, geboren 5 juli 1882 in Ermelo, zoon van Constance Adrienne Jacqueline Susette Boogaard en Dr. Johannes Schut, trouwt op 28 april 1913 in Amsterdam met Anne Vis, geboren op 6 april 1889 in Amsterdam, dochter van Frederik Vis en Maria Adolphina Gezina ter Horst,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Dr. Willem Schut, chemicus bij de keuringsdienst van waren, directeur handelslaboratorium, directeur kaascontrole station, overlijdt op 16 september 1962 in Wassenaar, 80 jaar oud.
Anne Vis, overlijdt op 27 maart 1974 in Scheveningen, 84 jaar oud.

Platte - Schut (1911), zes en twintigste generatie.       schema Lange Egmond-tak

Bertha Schut, geboren in 1883 in Nunspeet, dochter van Constance Adrienne Jacqueline Susette Boogaard en Dr. Johannes Schut, trouwt op 1 septenber 1911 in Nunspeet met Franciscus Fredericus Ludovicus Platte, geboren op 4 juli 1878 in Hamburg, zoon van Michael Melchior Wilhelm Platte en Dorothea Samuel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Franciscus Fredericus Ludovicus Platte, boekhouder/kassier, overlijdt op 28 juni 1926 in Nunspeet, 47 jaar oud.


van Vladeracken - dYvoij (1849), vier en twintigste generatie.       schema Lange Egmond-tak

Jhr. Hendrik Pieter Johannes van Vladeracken, geboren op 6 november 1822 in Bergen, zoon van Jhr. Hendrik van Vladeracken en Alida Wilhelmina Graauw van Egmond, trouwt op 21 maart 1849 met Barones Rijka Maria dYvoij, geboren op 9 december 1823 in s Gravenhage, dochter van Baron Hendrik Maximiliaan Louis Justus van Hangest dYvoij en Maria Cornelia van Foreest,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Harriot van Vladeracken,
Jkvr. Mary van Vladeracken,
Jhr. Henry van Vladeracken, geboren op 25 juli 1852, gedoopt op 15 april 1853 in Paterson (USA, Second Reformed Church),

Barones Rijka Maria dYvoij, overlijdt op 20 januari 1900 in Patterson N.J. (USA), 76 jaar oud.


Carr - van Vladeracken ( ), vijf en twintigste generatie.       schema Lange Egmond-tak

Jkvr. Mary van Vladeracken, dochter van Jhr. Hendrik Pieter Johannes van Vladeracken en Barones Rijka Maria dYvoij, trouwt met Carr,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


van Vollenhoven - van Vladeracken (1858), vier en twintigste generatie.       schema Lange Egmond-tak

Jkvr. Ernestine Adriana Petronella Louise Susanna van Vladeracken, geboren in 1826 in Bergen, dochter van Jhr. Hendrik van Vladeracken en Alida Wilhelmina Graauw van Egmond, trouwt op 29 juli 1858 te Bergen met Francois van Vollenhoven, geboren in 1820 in Rotterdam, zoon van Jacob van Vollenhoven en Geertruida Johanna Merck,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Hendrik Willem van Vollenhoven, geboren 13 juni 1859 in Rotterdam in Rotterdam,
Cornelis Lodewijk van Vollenhoven, geboren 10 september 1861 in Rotterdam en op 10 maart 1904 in Loosduinen overleden,
Eduard van Vollenhoven, geboren op 14 september 1862 in Rotterdam ,
Ernst van Vollenhoven, geboren 14 september 1863 in Rotterdam,
Cornelia Wilhelmina van Vollenhoven, geboren op 29 september 1864 in Rotterdam,
Jacoba Johanna van Vollenhoven, geboren op 29 juli 1866 in Rotterdam,


van Vollenhoven - de Vlaming (1888), vijf en twintigste generatie.       schema Lange Egmond-tak

Hendrik Willem van Vollenhoven, geboren in 1859 in Rotterdam, zoon van Jkvr. Ernestine Adriana Petronella Louise Susanna van Vladeracken en Francois van Vollenhoven, trouwt op 5 september 1888 in Gorinchem met Maria Catharina Charlotte de Vlaming, geboren in 1862 in Rotterdam, dochter van Wouter de Vlaming en Charlotte Wilhelmina van der Elst,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Boogaard - van Vladeracken ( ), vier en twintigste generatie.       schema Lange Egmond-tak

Jkvr. Maria Angelica Geertruijda van Vladeracken, geboren in 1828 in Bergen, dochter van Jhr. Hendrik van Vladeracken en Alida Wilhelmina Graauw van Egmond, trouwt met Henrij Abraham Adrien Boogaard, geboren in 1828 in Batavia, zoon van Jan Abraham Adrianus Boogaard en Jane Woollet,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van der Hucht - van Vladeracken (1876), vier en twintigste generatie.       schema Lange Egmond-tak

Jkvr. Cornelia Wilhelmina van Vladeracken, geboren in 1834 in Bergen, dochter van Jhr. Hendrik van Vladeracken en Alida Wilhelmina Graauw van Egmond, trouwt op 4 oktober 1876 in Bergen met Jan Anthonij van der Hucht, geboren in 1823 in Zierikzee, zoon van Jan van der Hucht en Anthonia van den Blooke,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Anthonij van der Hucht, is ontvanger rijksbelastingen.

Albers - van Vladeracken (1861), vier en twintigste generatie.       schema Lange Egmond-tak

Jkvr. Alida Henriette van Vladeracken, geboren op 18 februari 1837 in Bergen, dochter van Jhr. Hendrik van Vladeracken en Alida Wilhelmina Graauw van Egmond, trouwt op 1 augustus 1861 in Batavia met Ferdinand Rudolf Albers,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Hanri Albers, geboren op 2 oktober 1868 in Delfshaven en op 8 januari 1893 in Rotterdam/Delfshaven overleden.
Bij geboorte van Hanri Albers is de vader al overleden,

Jkvr. Henriette van Vladeracken, geboren op 4 oktober 1873 in Rotterdam en
Jkvr. Maria van Vladeracken, geboren op 14 december 1878 in Rotterdam zijn kinderen van een niet bekende vader.


de Vree - van Vladeracken (1812), drie en twintigste generatie.       basis schema

Jkvr. Cornelia Hermina van Vladeracken, geboren in 1790 in Alkmaar, dochter van Jhr. Gerard Cornelis van Vladeracken en Sara Geldolphia de Lange trouwt omstreeks 1812 met Abraham Willem de Vree
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Wilhelmina Cornelia de Vree geboren op 19 april 1812 in Nijmegen,

Jkvr. Cornelia Hermina van Vladeracken overlijdt op 21 april 1812 in Nijmegen, 22 jaar oud.

van Vladeracken - Story van Blokland (1820), drie en twintigste generatie.       basis schema

Jhr. Gerard Pieter van Vladeracken, geboren in 1793 in Alkmaar, zoon van Jhr. Gerard Cornelis van Vladeracken en Sara Geldolphia de Lange trouwt omstreeks 1820 met Maria Ansia Story van Blokland, geboren in 1799 in Utrecht, dochter van Jan Story van Blokland en Anna Brigitta van Nes
Uit dit huwelijk zijn twee kinderten bekend,

Jkvr. Marjanne Gerardina Hermina van Vladeracken, geboren op 3 december 1816 in Heiloo (Huize Marienstein),
Jkvr. Henriette Bregitte Geldolphia van Vladeracken, geboren op 23 juli 1819 in Heiloo (Huize Marienstein).

van Vladeracken - van Herwerden (1830), drie en twintigste generatie.       schema Lange Herwerden-tak

Jhr. Gerard Pieter van Vladeracken, geboren in 1793 in Alkmaar, zoon van Jhr. Gerard Cornelis van Vladeracken en Sara Geldolphia de Lange hertrouwt op 24 januari 1830 in den Helder met Aletta Catharina van Herwerden, geboren in 1801 in den Helder, dochter van Cornelis van Herwerden en Maria Magteld van Merle
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jhr. Gerard Pieter van Vladeracken, geboren op 22 november 1830 in de Zijpe,
Jhr. Cornelis Jacob van Vladeracken, geboren op 21 augustus 1832 in de Zijpe,
Jkvr. Aletta Sara Maria van Vladeracken, geboren in juli 1834 in de Zijpe,
Jhr. Eduard Carel Gerard van Vladeracken, geboren op 27 november 1837 in de Zijpe,
Jkvr. Geertruida Cornelia van Vladeracken, geboren op 7 oktober 1839 in de Zijpe (Grootesloot, huis 218),
Jhr. Frederik Hendrik Adolf van Vladeracken, geboren op 6 oktober 1841 in de Zijpe.


Stoll - van Vladeracken ( ), vier en twintigste generatie.       schema Lange Herwerden-tak

Jkvr. Henriette Bregitte Geldolphia van Vladeracken, geboren in 1820 in Heiloo, dochter van Jhr. Gerard Pieter van Vladeracken en Maria Ansia Story van Blokland trouwt met Johan Willum Stoll, kapitein ter zee, geboren in 1800 in Trontheim, zoon van Johan Willum Stoll en Abel Berg
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Vladeracken - van Foreest (1870), vier en twintigste generatie.       schema Lange Herwerden-tak

Jhr. Gerard Pieter van Vladeracken, geboren op 22 november 1830 in de Zijpe, zoon van Jhr. Gerard Pieter van Vladeracken en Aletta Catharina van Herwerden trouwt omstreeks 1870 met Jkvr. Jacoba Elisabeth van Foreest, geboren op 25 oktober 1842 in Alkmaar, dochter van Jhr. Mr. Cornelis van Foreest, Eerste en Tweede Kamerlid, Ridder in Orde van de Nederlandse Leeuw en Johanna Elisabeth Loopuyt
Uit dit huwelijk zijn elf kinderen bekend,

Jhr. Gerard Pieter van Vladeracken, geboren op 16 juli 1864 in Deventer,
Jkvr. Johanna Elisabeth van Vladeracken, geboren op 16 augustus 1865 in Deventer,
Jkvr. Aletta van Vladeracken, geboren op 25 april 1868 in Rotterdam,
Jkvr. Cornelia van Vladeracken, geboren op 14 december 1870 in Hoorn,
Jkvr. Henriette van Vladeracken, geboren op 8 november 1872 in Hoorn en op 1 januari 1873 in Hoorn overleden,
Jhr. Gerard Pieter Vladeracken, geboren op 18 december 1873 in Hoorn,
Jkvr. Henriette van Vladeracken, geboren op 3 februari 1876 in Delft en op 31 mei 1880 in Haarlem overleden,
Jkvr. Jacoba van Vladeracken, geboren op 4 september 1878 in Delft rn op 31 mei 1880 in Haarlem overleden,
Jkvr. Geertruida van Vladeracken, geboren op 18 april 1880 in Haarlem,
Jkvr. Jacoba van Vladeracken, geboren op 18 februari 1884 in Haarlem en op 13 mssrt 1887 in Haarlem overleden,
Jkvr. Jeanette van Vladeracken, geboren op 9 oktober 1885 in Haarlem,

Jhr. Gerard Pieter van Vladeracken is directeur der rijksbelastingen,
Jkvr. Jacoba Elisabeth van Foreest overlijdt op 19 september 1909 in Haarlem, 66 jaar oud.


van der Ent - van Vladeracken (1926), vijf en twintigste generatie.       schema Lange Herwerden-tak

Jkvr. Johanna Elisabeth van Vladeracken, geboren op 16 augustus 1865 in Deventer, dochter van Jhr. Gerard Pieter van Vladeracken en Jkvr. Jacoba Elisabeth van Foreest trouwt op 2 september 1926 in Bloemendaal met Theodoor Pieter Dirk van der Ent, geboren op 6 juni 1875 in Leeuwarden, zoon van Dirk van der Ent en Helena Breedveld,

Jkvr. Johanna Elisabeth van Vladeracken overlijdt op 4 juni 1942 in Bloemendaal, 76 jaar oud.

de Jonge - van Vladeracken (1897), vijf en twintigste generatie.       schema Lange Herwerden-tak

Jkvr. Cornelia van Vladeracken, geboren op 14 december 1870 in Hoorn, dochter van Jhr. Gerard Pieter van Vladeracken en Jkvr. Jacoba Elisabeth van Foreest trouwt omstreeks 1897 met Jhr. Willem Caspar de Jonge, geboren op 21 juli 1866 in Middelburg, zoon van Jhr. Mr. Caspar de Jonge en Johanna Wilhelmina de Crane
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Caspar de Jonge, geboren op 7 juni 1897 in Hoorn en op 28 april 1924 in de Bilt overleden,
Jkvr. Jacoba Elisabeth de Jonge, geboren op 28 december 1901 in Maastricht en op 4 februari 1969 in s Gravenhage overleden,
Jkvr. Cornelia Wilhelmina de Jonge, geboren op 29 mei 1908 in Amby,

Jkvr. Cornelia van Vladeracken overlijdt op 9 november 1938 in Bilthoven, 67 jaar oud,
Jhr. Willem Caspar de Jonge overlijdt op 20 februari 1925 in Bilthoven, 58 jaar oud.

Vogel - van Vladeracken (1901), vijf en twintigste generatie.       schema Lange Herwerden-tak

Jkvr. Geertruida van Vladeracken, geboren op 18 april 1880 in Haarlem, dochter van Jhr. Gerard Pieter van Vladeracken en Jkvr. Jacoba Elisabeth van Foreest trouwt op 30 mei 1901 in Haarlem met Nicolaas Cornelis Vogel, geboren op 26 april 1874 in s Gravenhage, zoon van Johan Gregorius Vogel en Jeanne Adrienne du Quesne,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Mr. Nicolaas Cornelis Vogel, advocaat/componist, overlijdt op 18 april 1915 in Amsterdam, 40 jaar oud.

Poortenaar - van Vladeracken ( ), vijf en twintigste generatie.       schema Lange Herwerden-tak

Jkvr. Geertruida van Vladeracken, geboren op 18 april 1880 in Haarlem, dochter van Jhr. Gerard Pieter van Vladeracken en Jkvr. Jacoba Elisabeth van Foreest hertrouwt met Jan Christiaan Poortenaar, geboren op 23 juli 1886 in Amsterdam,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Geertruida van Vladeracken, componiste/zangeres, overlijdt in 1947 in Naarden, 65 of 66 jaar oud,
Jan Christiaan Poortenaar, kunstschilder/aquarellist, overlijdt in 1958 in Naarden, 70 of 71 jaar oud.

Verkruysen - van Vladeracken (1913), vijf en twintigste generatie.       schema Lange Herwerden-tak

Jkvr. Jeanette van Vladeracken, geboren op 9 oktober 1885 in Haarlem, dochter van Jhr. Gerard Pieter van Vladeracken en Jkvr. Jacoba Elisabeth van Foreest trouwt op 3 juli 1913 met Henri Cornelis Verkruysen, geboren op 11 augustus 1886 in Haarlem, zoon van Cornelis Verkruysen en Apolonia Catharina Kragt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Jeanette van Vladeracken is muziekonderwijzeres,
Henri Cornelis Verkruysen, is leraar; directeur school voor bouwkunde.


Holland - van Vladeracken (1798), twee en twintigste generatie.       schema Holland-tak

Jkvr. Henrica Elisabeth van Vladeracken, gedoopt op 7 mei 1772 in Alkmaar, dochter van Maria Elisabeth Kloek en Jhr. Hendrik van Vladeracken, trouwt omstreeks 1798 met Adolf Holland, geboren op 13 januari 1764, zoon van Samuel Adolf Holland en Johanna Hendriks de Zee,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Johanna Lucretia Elisabeth Holland, geboren in 1798 in Alkmaar,
Maria Elisabeth Holland, geboren in 1801 in Alkmaar,
Samuel Cornelis Simon Holland, geboren in 1803,
Adolfina Henrica Holland, geboren in 1807 in Alkmaar,
Hendrik Gerard Holland, geboren in 1809 in Alkmaar,

Jkvr. Henrica Elisabeth van Vladeracken, overlijdt op 3 maart 1837 in Alkmaar, 64 jaar oud,
Adolf Holland, Schout bij Nacht, Raad in Alkmaar, Heemraad van de Heerhugowaard, overlijdt op 12 mei 1829 in Wimmenum, 65 jaar oud.


Versfelt - Holland (1823), drie en twintigste generatie.       schema Holland-tak

Johanna Lucretia Elisabeth Holland, geboren in 1798 in Alkmaar, dochter van Jkvr. Henrica Elisabeth van Vladeracken en Adolf Holland, trouwt omstreeks 1823 met Barthold Versfelt, geboren in 1797 in Rotterdam, zoon van Antonie Willem Versfelt en Aletta Johanna Eekhout,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Adolff Versfelt, geboren op 18 juni 1823 in Rotterdam,
Barthold Jan Versfelt, geboren op 27 september 1833 in Kralingen,

Barthold Versfelt, overlijdt op 7 september 1878 in Kralingen, 81 jaar oud.


Versfelt - Borrier (1858), vier en twintigste generatie.       schema Holland-tak

Adolff Versfelt, geboren op 18 juni 1823 in Rotterdam, zoon van Johanna Lucretia Elisabeth Holland en Barthold Versfelt, trouwt op 7 juni 1858 te Rosmalen met Abdia Alletta Cornelia Adriana Borrier, geboren op 27 mei 1828 in Rosmalen, dochter van Jan Borrier en Joanna Jacoba Sara van Rensselaar,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Crap Hellingman - Holland (1829), drie en twintigste generatie.       schema Holland-tak

Maria Elisabeth Holland, geboren in 1801 in Alkmaar, dochter van Jkvr. Henrica Elisabeth van Vladeracken en Adolf Holland, trouwt omstreeks 1829 met Jacob Lambertus Crap Hellingman, geboren op 2 maart 1798 in Hoorn, zoon van Willem Nicolaas Crap Hellingman en Sijtje van der Ramhorst,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Adolf Hendrik Crap Hellingman, geboren in 1829 in Haarlem,

Maria Elisabeth Holland, overlijdt op 14 januari 1888 in Utrecht, 87 jaar oud.


Crap Hellingman - Ubbels (1859), vier en twintigste generatie.       schema Holland-tak

Adolf Hendrik Crap Hellingman, geboren in 1829 in Haarlem, zoon van Maria Elisabeth Holland en Jacob Lambertus Crap Hellingman, trouwt op 4 juli 1859, in de Beemster met Grietje Ubbels, geboren op 3 februari 1834 in de Beemster, dochter van Dirk Ubbels en Maartje Schellinger,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jacobus Lambertus Crap Hellingman, geboren op 14 oktober 1862 in Hoogwoud.


Crap Hellingman - Hugenholtz (1892), vijf en twintigste generatie.       schema Holland-tak

Jacobus Lambertus Crap Hellingman, geboren op 14 oktober 1862 in Hoogwoud, zoon van Adolf Hendrik Crap Hellingman en Grietje Ubbels, trouwt op 14 juli 1892 in Utrecht Stad met Helena Aleida Hendrika Hugenholtz, geboren op 31 oktober 1865 in Neuenhaus (Duitsland), dochter van Ds. Gerhard Willem Karel Hugenholtz en Euphemia Gerhardina Henrietta Cramer,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Adolf Hendrik Crap Hellingman, geboren op 10 september 1893 in Utrecht Stad,

Jacobus Lambertus Crap Hellingman, postdirecteur, overlijdt op 8 april 1937 in Laren, 74 jaar oud,
Helena Aleida Hendrika Hugenholtz, overlijdt in 1943 in Laren, 77 jaar oud.


Crap Hellingman - Muller ( ), zes en twintigste generatie.       schema Holland-tak

Adolf Hendrik Crap Hellingman, geboren op 10 september 1893 in Utrecht Stad, zoon van Jacobus Lambertus Crap Hellingman en Helena Aleida Hendrika Hugenholtz, trouwt met Anna Muller,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Helena Aleida Hendrika Crap Hellingman,
Jacobus Lambertus Crap Hellingman, geboren op 9 juli 1921,
Johanna Hendrika Crap Hellingman, geboren op 9 augustus 1930 in Amsterdam,

Anna Muller, overlijdt in 1968.


van Dugteren - Crap Hellingman (1949), zeven en twintigste generatie.       schema Holland-tak

Helena Aleida Hendrika Crap Hellingman, dochter van Adolf Hendrik Crap Hellingman en Anna Muller, trouwt op 15 september 1949 te Amsterdam met Willem van Dugteren,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Rudolf Hendrik van Dugteren, geboren op 20 juni 1951 in Amsterdam.


van Dugteren - van Doorn (1974), acht en twintigste generatie.       schema Holland-tak

Rudolf Hendrik van Dugteren, zoon van Helena Aleida Hendrika Crap Hellingman en Willem van Dugteren, trouwt op 1 februari 1974 te Amsterdam met Winnifred Elisabeth van Doorn,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Robert van Dugteren,
Rick van Dugteren, geboren op 19 mei 1976,

Echtscheiding in 1978.

van Dugteren - Monnik ( ), acht en twintigste generatie.       schema Holland-tak

Rudolf Hendrik van Dugteren, zoon van Helena Aleida Hendrika Crap Hellingman en Willem van Dugteren, hertrouwt met Loes Monnik,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


van Dugteren - Alieve ( ), negen en twintigste generatie.       schema Holland-tak

Rick van Dugteren, geboren op 19 mei 1976, zoon van Rudolf Hendrik van Dugteren en Winnifred Elisabeth van Doorn, trouwt met Silvena Velikova Alieve,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Crap Hellingman - Visser ( ), zeven en twintigste generatie.       schema Holland-tak

Jacobus Lambertus Crap Hellingman, geboren op 9 juli 1921, zoon van Adolf Hendrik Crap Hellingman en Anna Muller, trouwt met Louise Adele Visser,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacobus Lambertus Crap Hellingman, overlijdt 1973, 51 jaar oud.


Mulder - Crap Hellingman (1955), zeven en twintigste generatie.       schema Holland-tak

Johanna Hendrika Crap Hellingman, geboren op 9 augustus 1930 in Amsterdam, dochter van Adolf Hendrik Crap Hellingman en Anna Muller, trouwt omstreeks 1955 met Pieter Johannes Mulder, geboren op 26 augustus 1927 in den Haag,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Eric Johan Mulder, geboren op 13 juli 1955 in den Haag,
Karin Else Mulder, geboren op 20 juni 1958 in den Haag.


Mulder - van Soldt (1986), acht en twintigste generatie.       schema Holland-tak

Eric Johan Mulder, geboren 13 juli 1955 in den Haag, zoon van Johanna Hendrika Crap Hellingman en Pieter Johannes Mulder, trouwt omstreeks 1986 met Sylvia van Soldt, geboren op 11 januari 1957 in den Haag,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Wendy Mulder, geboren op 11 december 1986,
Kelly Mulder, geboren op 27 februari 1997.

Heppener - Mulder (1983), acht en twintigste generatie.       schema Holland-tak

Karin Else Mulder, geboren 20 juni 1958 in den Haag, dochter van Johanna Hendrika Crap Hellingman en Pieter Johannes Mulder, trouwt omstreeks 1983 met Theodorus Heppener, geboren op 6 december 1956,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Chantal Heppener, geboren op 24 januari 1983,
Kevin Theodorus Heppener, geboren op 16 mei 1986.


Holland - Vriese (1842), drie en twintigste generatie.       schema Holland-tak

Samuel Cornelis Simon Holland, geboren in 1803, zoon van Jkvr. Henrica Elisabeth van Vladeracken en Adolf Holland, trouwt op 26 januari 1842 met Alida de Vriese, geboren in 1814, dochter van Jacob de Vriese en Antje van der Tooren,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacob Hendrik Holland, geboren in 1849 in Alkmaar,
Jacobus Cornelis Holland, geboren in 1851 in Alkmaar,

Samuel Cornelis Simon Holland, overlijdt in 1886 in Alkmaar, 83 jaar oud.


Holland - Spaan ( ), vier en twintigste generatie.       schema Holland-tak

Jacob Hendrik Holland, geboren in 1849 in Alkmaar, zoon van Samuel Cornelis Simon Holland en Alida de Vriese, trouwt met Grietje Spaan, geboren in 1857 in Limmen, dochter van Ewoud Spaan en Jannetje No,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Holland - Holland ( ), vier en twintigste generatie.       schema Holland-tak

Jacobus Cornelis Holland, geboren in 1851 in Alkmaar, zoon van Samuel Cornelis Simon Holland en Alida de Vriese, trouwt met Johanna Tirtia Holland, geboren in 1857 in Purmerend, dochter van Hendrik Gerard Holland en Cornelia Doeksen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Ouwens - Holland (1838), drie en twintigste generatie.       schema Holland-tak

Adolfina Henrica Holland, geboren in 1807 in Alkmaar, dochter van Jkvr. Henrica Elisabeth van Vladeracken en Adolf Holland, trouwt omstreeks 1838 met Geldolf Adriaan Ouwens, geboren in 1806 in Alkmaar, zoon van Caspar Jacob Ouwens en Hendrina Maria de Lange,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Hendrik Adolf Daeij Ouwens, geboren in 1838 in Alkmaar,

Adolfina Henrica Holland, overlijdt in 1841, 34 jaar oud.


Ouwens - Roering ( ), vier en twintigste generatie.       schema Holland-tak

Hendrik Adolf Daeij Ouwens, geboren in 1838 in Alkmaar, zoon van Adolfina Henrica Holland en Geldolf Adriaan Ouwens, trouwt met Maria Margaretha Roering, geboren in 1839 in Stompwijk, dochter van Thomas Christiaan Roering en Maria Jacoba Carolina Perinneau,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrik Adolf Daeij Ouwens, overlijdt op 4 september 1913 in Arnhem 75 jaar oud.


Cailliou - van Vladeracken (1802), twee en twintigste generatie.       schema Holland-tak

Jkvr. Maria Angelica Geertruida van Vladeracken, gedoopt op 27 januari 1782 in Alkmaar, dochter van Maria Elisabeth Kloek en Jhr. Hendrik van Vladeracken, trouwt op 14 februari 1802 in Alkmaar met Alphonsus Arnoldus Cailliou, gedoopt op 27 februari 1774 in Budel, zoon van Arnoldus Alphonsus Cailliou en Anna Josina de Jongh,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Maria Angelica Geertruida van Vladeracken, overlijdt op 19 september 1824 in Hellevoetsluis (Oostzanddijk 115), 42 jaar oud,
Arnoldus Alphonsus Cailliou, kapitein, overlijdt op 27 december 1812 in Borisow (Rusland), 38 jaar oud (gesneuveld).


Einde Tekst (laatst bijgewerkt op 9 augustus 2012).
proclaimer