de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereikenBron:
Spaen van Camphuysen
een familiegeschiedenis in documenten
Auteur: Marijke E.A.J. Spaan
e-mail:
marijkespaan@t-online.de

Kasteel Ruurlo

Roelof Spaen van Holthuisen, 1402-1404

Roelof Spaen van Holthuisen, zoon van Ingram Spaen van Holthuisen, wordt in 1402 met het kasteel Ruurlo beleend en is de opvolger van Steven III van Roderlo. Roelof is voor 1383 getrouwd met Bertha van Ampsen, dochter van Hendrik van Ampsen en Ermgard van Dorth. In 1375 komt hij voor bij de Zutphense Landvredebrief. Roelof is niet voor lang heer van Ruurlo, want hij overlijdt mogelijk al voor 1405 zonder nageslacht achter te laten. Na hem worden zijn nicht Elsabé en Hendrik van Roderlo met Ruurlo beleend. Bertha van Ampsen, weduwe van Roelof Spaen van Holthuisen, hertrouwt voor 1412 met Jacob I van Heekeren. Zij krijgt het vruchtgebruik van Ruurlo. De weduwe en haar nieuwe echtgenote blijven vervolgens in Huis Ruurlo wonen, want in 1417 stuurt de stad Zutphen een bode naar Jacob I in Ruurlo.

Hendrik van Roderlo, 1404-1420

Hendrik van Roderlo is moeilijk te plaatsen. In de literatuur wordt hij soms gezien als een zoon van Steven III, maar in dat geval is het vreemd dat hij zijn vader niet onmiddellijk opvolgt als heer van Ruurlo. Zijn afkomst is mysterieus. Mogelijk is hij ergens te plaatsen in de familie Heekeren tot Wissink en komen zijn rechten op Ruurlo voort uit deze familie. Een jaar na de belening van Hendrik wordt ook Elsabé Spaen van Holthuisen met Ruurlo beleend. Elsabé (Elisabeth) is een dochter van Craft Spaen van Holthuisen, een broer van Roelof. Elsabé is de eerste keer getrouwd met Evert van den Holte en de tweede keer met Wolter van Herner. Uit het tweede huwelijk stamt een dochter die Mechteld heet. Mechteld trouwt evenals haar moeder ook twee keer. Eerst met Jan van Merwyck en vervolgens met Johan Balderich.

Ingram Spaen van Holthuisen die getrouwd was met Jutte van Roderlo, had een zuster waarvan de naam niet bekend is, zij was getrouwd met Hendrick van Heekeren, een zwager, van Ingram Spaen van Holthuisen.
Hendrick van Heekeren had een zoon Hendrick, die kasteel Ruurlo heeft geërfd.
[Gelders Archief Arnhem, 0894, Marijke Spaan]

Brant van Roderlo, 1420-142?

Brant (Berend) van Roderlo is een zoon van Hendrik. Hij volgt zijn vader in 1420 op als (gedeeltelijk) heer van Ruurlo. Van Brant zijn geen kinderen bekend. Hoogstwaarschijnlijk verkoopt hij na 1424 zijn rechten aan Jacob I van Heekeren.

Jacob I van Heeckeren, 1420-1440

Over de afkomst van Jacob I van Heeckeren bestaan veel vermoedens, maar weinig zekerheden. In ieder geval wordt hij erkend als de stamvader van de nog bestaande familie. Hij trouwt de eerste keer met Bertha van Ampsen (†1428) en een tweede keer met Elisabeth van Keppel genaamd Oolde. Uit dit tweede huwelijk stamt zijn zoon Evert (I). Jacob I is in 1418 aanwezig bij het verbond tussen de Gelderse ridderschap en de steden, evenals bij de vernieuwing hiervan in 1434. Op 14 mei 1420 koopt Jacob I van Heekeren gedeeltelijke rechten op Ruurlo van Johan van Heekeren tot Wissink en zijn zoon Hendrik. Hoe deze laatste aan deze rechten komt in onduidelijk. Hij noemt zich "oldeste manbuert en recht erfghename" van zijn neef Roelof Spaen van Holthuisen. In 1424 vernieuwen Brant, Jacob I en Mechteld van Herner, wiens zuster is getrouwd met Gerrit Palick Spaen van Camphuysen, hun leeneed. Aanleiding is mogelijk het overlijden van Elsabé Spaen van Holthuisen. Dit is de laatste keer dat verschillende families bij het vernieuwen van een leeneed voor Ruurlo zijn betrokken. Vanaf 1424 wordt alleen de familie Van Heekeren in verband met Ruurlo genoemd. Hoogst waarschijnlijk heeft Jacob I van Heekeren alle rechthebbenden uitgekocht. Mechteld van Herner heeft in ieder geval in 1425 afstand van haar recht op Ruurlo ten faveure van Jacob I. Jacob I is voor 1440 overleden, want in dat jaar wordt zijn zoon Evert I met Ruurlo beleend.


Het Geslacht Spaen van Camphuysen

Cracht Spaen (1323)       basis-schema

Cracht Spaen, broer van Ludeken, Ingram en Evert Spaen, geboren omstreeks 1295, trouwt omstreeks 1323, de naam van zijn echtgenote is niet bekend,
Uit dit huwelijk is één zoon bekend:

1. Claes Spaen van Camphuysen, geboren omstreeks 1324,

Het kan zijn dat Cracht meerdere kinderen had.


Spaen van Camphuysen - van Sevenhar (1349)       basis-schema

Claes Spaen van Camphuysen, geboren omstreeks 1324, zoon van Cracht Spaen, trouwt omstreeks 1349 met N. van Sevenhar, waarschijnlijk een dochter van Palick van Sevenhar en is overleden vóór 1392,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend:

1.1. Palick van Camphuysen, geboren omstreeks 1350
1.2. Franciscus van Camphuysen, geboren omstreeks 1354
1.3. Otte van Camphuysen, geboren omstreeks 1358
1.4. Jutta van Camphuysen, geboren omstreeks 1362
1.5. Gijsbrecht van Camphuysen, geboren omstreeks 1366

1375.
Palick van Camphuysen en zijn zoon Claes ondertekenen mede de Vrede van Zutphen. Evenals Willem Spaen van Spaensweerd (achterneef van Cracht) en Roelof Spaen van Holthuisen (zoon van Ingram en neef van Cracht). Waarschijnlijk moet dit zijn Claes van Camphuysen met zijn zoon Palick, gezien de beleningen (zie hieronder) en het jaar van overlijden van Claes wat vóór 1392 moet zijn geweest.

Protocollen:
Register op de leenaktenboeken van Gelre en Zutphen. Uitheemsche Leenen. J.J. Sloet, J.S. van Veen.
Hern Crachts ward, as die gelegen is myt sijnem toebehoer tusschen gerichte der Abdissen van Elten en de hern Spaens myt der visscherien, die dijckschouw en de weteringsschouw boergericht, scaepwaringe, van der leijtscappe van Holthuesen end van Babbergh, Crachtz hoeve to Wele ind eene halve hoeve to Holthuysen Crachts Ward ende Crachtz Hoeve to Wele ind eene halve hoeve to Holthuysen.
1371. Claes van Camphusen.

Regionaal Archief Zutphen. Bornhof (83).
27-04-1383. Akte waarbij Ghisebert van der Huete Wijer Derricszoon alle beloften kwijtscheldt door hem gedaan voor Henric Mommen heer Wijerszoon bij Claes van Camphusen voor 100 rosekens mottoenen. (Met het zegel van Ghisebert van der Huete).


van Camphuysen - van Padevoordt (1380)       basis-schema

Palick van Camphuysen, geboren omstreeks 1350, zoon van Claes Spaen van Camphuysen en N. van Sevenhar, trouwt omstreeks 1380 met N. van Padevoordt en is overleden ná 1406,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend:

1.1.1. Claes van Camphuysen, geboren omstreeks 1381
1.1.2. Gumprecht van Camphuysen, geboren omstreeks 1385
1.1.3. Gerrit Palick van Camphuysen, geboren omstreeks 1390
1.1.4. Johan van Camphuysen, geboren omstreeks 1395

Vermelding van Claes, Gumprecht en Johan als broers in 1418 in A. Fahne. Chroniken und Urkundenbücher hervorragender Geschlechter. Vol. 1-2.

Protocollen:
Register op de leenaktenboeken van Gelre en Zutphen. Uitheemsche Leenen. J.J. Sloet, J.S. van Veen.
Crachts Ward ende Crachtz Hoeve to Wele ind eene halve Hoeve to Holthuysen.
25-07-1392. Palick van Camphuysen.
1395. Palick van Camphuysen. (Dit leen gaat over naar Palicks 3e zoon Gerrit Palick, 1.1.3.)


van Camphuysen - Eleyde (1415)       basis-schema

Claes van Camphuysen, geboren omstreeks 1381, zoon van Palick van Camphuysen en N. van Padevoordt, trouwt omstreeks 1415 met Eleyde en is overleden ná 1455,
Uit dit huwelijk is één kind bekend:

1.1.1.1. Ludolf van Camphuysen, geboren omstreeks 1420

Ludolf is de enige die de naam Spaen (gedeeltelijk) weer gaat voeren.

Protocollen:
Chroniken und Urkundenbücher hervorragender Geschlechter. Vol 1-2. A. Fahne.
23-10-1406. Fehdebrief an die Stadt Lüttich seitens der Helfer des Grafen Adolph von Cleve und Mark. (Uit: Landesarchiv Münster).
Mede-ondertekenaars zijn: Claus van Camphuysen en Henrich en Rutger Spaen (tak Spaen Kleve).

Het Archief van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
30-04-1443. Claes van Camphuysen zegelt als getuige.
1443. Claes van Camphuysen wordt genoemd als gerichtsman in Bergh.
1454. Claes van Camphuysen wordt genoemd als ridder.

Gelders Archief Arnhem. Het Archief van de Gelderse Leenkamers. (0012)
28-10-1455. Gijsbert van Broickhuisen erkent verkocht te hebben aan Claes van Kamphuesen en diens vrouw Eleyde de Hoege Maete in het kerspel Hummel, tijnsroerig aan de Heeren van Diederen.


Spaen van Camphuysen - van den Rutenberge (1450)       basis-schema

Ludolf van Spaen Camphuysen, geboren omstreeks 1420, zoon van Claes van Camphuysen en Eleyde, trouwt omstreeks 1450 met Albertha van den Rutenberge dochter van Egbert Hake van den Rutenberge en is overleden ná 1493,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend:

1.1.1.1.1. Aleyd van Camphuysen, geboren omstreeks 1452
1.1.1.1.2. Claes van Camphuysen, geboren omstreeks 1455

In de Zwolse regesten wordt af en toe van de volledige naam gebruik gemaakt: Ludolf Spaen van Camphuysen.

Via Ludolf ontstaat er een tak van Camphuysen in Zwolle. Ik kom tot deze conclusie door
1) de namen van de kinderen van Ludolf,
2) het tijdstip wanneer Ludolf ongeveer geboren moet zijn en
3) het hieronder staand protocol van Huis Keppel waarin de naam "Spaen van Kamphusen" staat vermeld. Dit is naar mijn idee Ludolf omdat hij in Zwolle zich ook zo vele malen laat benoemen en
4) het zegel behorend bij het protocol van Huis Keppel hetzelfde zegel is waarmee Ludolf in Zwolle zegelt.

Protocollen:
Historisch Centrum Overijssel. Burgerreg. 1423-1657.
1450. Spaen van Camphusen verkrijgt het burgerrecht. Henric Asse staat borg voor hem.

Zwolse regesten. Deel IV. F.C. Berkenvelder.
1455. Ludolf van Camphuysen wordt vermeld met land bij Arnt Brants van den Rutenberge, genaamd de Kallickhoep.
1463, 1464, 1469. Ludolf Spaen van Camphuysen wordt vermeld als gerichtslid. Tevens als notaris/secretaris en verscheidene malen als momber

Inventaris van het Huisarchief Almelo. A.J. Mensema, R.M. de Raat, C.C. van der Woude
18-01-1474. Spaen van Kamphusen wordt vermeld als leenman.

Het Archief van Huis Keppel. A.P. van Schilfgaarde
27-02-1479. Goesen Schalcke, richter te Hummel oorkondt dat Spaen van Kamphusen (Ludolf!) gegeven heeft aan de priester die de zielmissen leest in de kerk binnen de stad Keppel en aan de vicarie op het altaar van onser lieve Vrouwen en St. Anthonys in voornoemde kerk, een jaarlijkse rente van 3 heeren Pond gaande uit de helft van een stuk land die Vredenhorst in het gericht van Hummel gelegen op voorwaarde dat er enige missen gelezen zullen worden.(Ter nagedachtenis aan zijn ouders).

Het Archief van het Kasteel Rechteren. Jhr.Mr. D.P.M. Graswinkel, Mr. H. Hardenberg
09-06-1481. Lubbert Hertgersz. Richter te Dalfsen oorkondt dat Frederick van Rechteren verkocht heeft aan Spaen van Kamphuysen, diens vrouw Albert en aan Willem, zoon van wijlen Willem van Rutenberge Brantsz. een rente van 19 mud rogge 's jaars gaande uit enige goederen in het kerspel van Dalfsen en uit het veer aldaar.

Historisch Centrum Overijssel. Stadsarchief Zwolle, deel II
1483. Akte van volmacht door Nicolaas Kotgen, Geert ten Water, Reinold van den Clooster en Spaen van Camphuysen burgers te Zwolle, op Godfried Goris in hun geschil met Herman van Velen voor het veemgericht in Freienhagen.


Wytman - van Camphuysen (1472)       basis-schema

Aleyd van Camphuysen, geboren omstreeks 1452, dochter van Ludolf van Spaen Camphuysen en Albertha van den Rutenberge, trouwt omstreeks 1472 met Johan Wytman en is overleden ná 1493,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend:

Protocollen:
Zwolse regesten deel IV. F.C. Berkenvelder
09-08-1493. Derick Esschink en Steven van Rutenberge, schepenen te Zwolle, verklaren dat Aleyt (van Kamphusen) weduwe van Johan van Wytman, met Spaen van Kamphusen haar vader als haar momber, thans ingevolge het testament van wijlen Johan van Wytman en haarzelf aan de gemene memorie priesters in de Sante Michielskerk het volgende overgedragen heeft: (verkort)
1. de helft van de jaarrente van een gouden Rijnsche gulden gaande uit het huis met gaarde van Geert Proys,
2. de helft van een jaarrente van 3 gouden Deventer gulden gaande uit het huis en gaarde van Beerndt Schuerman
3. de helft van een jaarrente van een gouden postulaatgulden gaande uit het stads Vleeshuis.

Waarvan de andere helft aan Jacob en Geeske, kinderen van Seyne van de Water toebehoort, en wel onder de volgende bepalingen:
1. de gemene memorie- priesters dienen hiervoor jaarlijks een memoriedienst te houden tijdens de vigiliën op iedere avond vóór de sterfdag van Johan van Wytman, staande en biddende op zijn graf en op zijn sterfdag een mis,
2. de gemene memorie-priesters dienen ook nog kort na de sterfdag van Johan van Wytman, wanneer dat het beste uitkomt, een memoriedienst tijdens de vigiliën en een mis te houden, biddende voor Aleyd (van Kamphusen) terwijl zij nog leeft, staande op het graf van Johan, maar na haar overlijden dient de vigilie 's avonds en de mis op haar sterfdag gehouden te worden, staande op haar graf.

van Camphuysen - van Ittersum (1485)       basis-schema

Claes van Camphuysen, geboren omstreeks 1455, zoon van Ludolf van Spaen Camphuysen en Albertha van den Rutenberge, trouwt omstreeks 1485 met Elsabe van Ittersum tot de Leemkuil, dochter van Seyno van Ittersum en Heijle en is overleden ná 1504,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend:

1.1.1.1.2.1. Albert van Camphuysen, geboren omstreeks 1487, trouwt in 1513 met Aleijd ter Steege Lambertsdochter Albert ontvangt het huis "de Gulden Hoofd" te Zwolle,
1.1.1.1.2.2. Zeno van Camphuysen, geboren omstreeks 1490,
1.1.1.1.2.3. Ingerman van Camphuysen, geboren omstreeks 1493,
1.1.1.1.2.4. Helmich van Camphuysen, geboren omstreeks 1496
1.1.1.1.2.5. Lucas van Camphuysen, geboren omstreeks 1499,
1.1.1.1.2.6. Heijle van Camphuysen, geboren omstreeks 1502, overlijdt ongehuwd,
1.1.1.1.2.7. Helena van Camphuysen, geboren omstreeks 1505, trouwt omstreeks 1530 met Lucas van Essen en is overleden in 1539 (in het kraambed). Uit dit huwelijk: Lucas van Essen,
1.1.1.1.2.8. Margriet van Camphuysen, geboren omstreeks 1505 (Helena en Margriet zijn een tweeling),
1.1.1.1.2.9. Lutgard van Camphuysen, geboren omstreeks 1508,

Claes en Elsabe woonden in de Nijestrate te Zwolle,

Protocollen:
Zwolse regesten, deel IV. F.C. Berkenvelder
1481 - 1486. Claes van Camphuysen wordt vermeld als scheidslid.
1488 - 1492. Claes van Camphuysen wordt vermeld als stichtsman van Essende (Wereldlijke Kerk Bisdom Keulen voor het Sticht Utrecht).
1491. Vermelding van Claes van Camphuysen wonende in de Nijestrate te Zwolle.

Inventaris van het Huisarchief Almelo. A.J.Mensema, R.M. de Raat, C.C. van der Woude
21-10-1487. Henric van den Water en Spaen van Kamphusen verklaren zich borg te stellen voor de nakoming door jonker Johan van Rechteren van Almeloe van de voorwaarden waarop hij van heer Unna van Ewesma, ridder, hoofdeling te Middelstum, een deel van de bruidsschat, 1000 Rijnse guldens, voor diens dochter jonfer Evert had ontvangen.

20-12-1491. Otto van den Rutenberge, Heinric van de Water, Spaen van Kamphusen en Wolter van Oy verklaren als arbiters, een overeenkomst tot bijlegging van het bestaande geschil tot stand te hebben gebracht tussen jonker Johan van Rechteren en diens broer jonker Aloff van Rechteren.

Historisch Centrum Overijssel. Schoutambt Dalfsen (128, fol.193).
11-03-1493. Lubbert Baer belastte het goed Den Hof tot Loessen in den kerspele van Dalfsen in der buerscap toe Loesse met een rente van 17 ½ Rijnse gulden p.j. t.b.v. Claus Camphusen Spaenszoen en diens vrouw Else, welke binnen 6 jaar afgelost diende te worden met 300 Rijnse gulden.

Inventaris van het Huisarchief van Almelo. A.J. Mensema, R.M. de Raat, C.C. van der Woude.
04-09-1503. Arnt Piggen, met de ledige hand, onder voorwaarde dat hij samen met Henrick Hoff en Claes Spaen van Camphusen bewijst al eerder met de tienden beleend te zijn geweest.
M.b.t. de tienden to Archem over dat guet to Butunc, over dat guet tot den Tijhuis, over dat guet dat gheheten is Rubesadync (Reussinck).

26-10-1504. Frederick, bisschop van Utrecht, markgraaf van Baden, verklaart dat Aloff van Rechteren heeft overgedragen via hem, als zijn leenheer, aan Henrich van de Water en Spaen van Camphusen een jaarlijkse rente van 50 goudguldens uit de tienden te Daerle en de hof en de tienden te Luttenberge, welke leengoederen zijn van de bisschop. Getuigen: de leenmannen mr. Evert van Ensse en Dirck van Bevervoerde.


van Camphuysen - Tweenhuisen (1525)       basis-schema

Ingerman van Camphuysen, geboren omstreeks 1493, zoon van Claes van Camphuysen en Elsabe van Ittersum tot de Leemkuil, trouwt omstreeks 1525 met Geertruid van Tweenhuisen en is overleden in 1539,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend:

1.1.1.1.2.3.1. Johan van Camphuysen, geboren omstreeks 1526, wordt vermeld 1589 - 1592 als hopman en kapitein en is overleden in 1603,
1.1.1.1.2.3.2. Werner van Camphuysen, geboren omstreeks 1529, trouwt omstreeks 1558 en overlijdt in 1563. Hij laat kinderen na,
1.1.1.1.2.3.3. Claes Ingerman van Camphuysen, geboren omstreeks 1532,
1.1.1.1.2.3.4. Hille van Camphuysen, geboren omstreeks 1535,

van Camphuysen - Gerberich (1530)       basis-schema

Lucas van Camphuysen, geboren omstreeks 1499, zoon van Claes van Camphuysen en Elsabe van Ittersum tot de Leemkuil, trouwt omstreeks 1530 met Gerberich en is overleden omstreeks 1563,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend:

1.1.1.1.2.5.1. Herman van Camphuysen, geboren omstreeks 1531,
1.1.1.1.2.5.2. Rudolf van Camphuysen, geboren omstreeks 1534,
1.1.1.1.2.5.3. Elsken van Camphuysen, geboren omstreeks 1537,
1.1.1.1.2.5.4. Enneken van Camphuysen, geboren omstreeks 1540,
1.1.1.1.2.5.5. Heilje van Camphuysen, geboren omstreeks 1543,

Protocollen:
Historisch Centrum Overijssel. Stadsarchief Zwolle, deel II.
1538 - 1557. Vermelding van Lucas van Camphuysen als schepen in Zwolle. 1556. Lucas van Camphuysen wordt vermeld als cameraar.

Inventaris van het Huisarchief Almelo. A.J. Mensema, R.M. de Raat, C.C. van der Woude
24-11-1563. Hilbrandt ter Kuylen, notaris van de Vrouwe van Almeloo, verklaart dat Agnes van Westerholte, vrouw van Hendrik van Rechteren, Heer tot Almeloo, aan Juffer Gerberich van Camphuysen 200 goudguldens heeft betaald voor de gedeeltelijke aflossing van een jaarlijkse rente.

Studies over architectuur en iconologie. Leids Kunsthistorisch Collectief. E. den Hartog.
In de zijgevel van een voornaam huis in de Korte Kamperstraat 29 te Zwolle was het familiewapen (drie schuine balken) van Spaen aangebracht. Dit staat afgebeeldt op een schilderij van Gerard ter Borch "de Slijpersfamilie". Dit huis bevond zich in de wijk Voir(ster)straat en werd in opdracht van Lucas gebouwd omstreeks 1536.
In 1610 verkocht Rudolf van Camphuysen, rentmeester van Kleve te Heinsberg en zoon van Lucas, dit huis van zijn ouders.

We kunnen aannemen dat uit de tak Ludolf nog nazaten zijn vanaf 1560: Werner van Camphuysen (1.1.1.1.2.3.2.) laat bij zijn dood kinderen na en een zekere Reynart van Camphuysen laat twee kinderen dopen tussen 1650 en 1656: Johan en Lambert. Reynart woonde in de Sassenstraat te Zwolle en was getrouwd met Anna Maria van Carste.


Gumprecht van Camphuysen ( )       basis-schema

Van Gumprecht van Camphuysen, geboren omstreeks 1385, zoon van Palick van Camphuysen en N. van Padevoordt, is geen huwelijk bekend,

Protocollen:
A. Fahne. Chroniken und Urkundenbücher hervorragender Geschlechter. Vol 1-2.
Gumprecht wordt alleen vermeld als broer van Claes en Johan in 1418.


van Camphuysen - Herne/Holthe (1420)       basis-schema

Gerrit Palick van Camphuysen, geboren omstreeks 1390, zoon van Palick van Camphuysen en N. van Padevoordt, trouwt omstreeks 1420 met N.van H(i)erne/N.van Holthe en is overleden ná 1454,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend:

1.1.3.1. Palick van Camphuysen, geboren omstreeks 1421,
1.1.3.2. Claes van Camphuysen, geboren omstreeks 1424,
1.1.3.3. Ingerum van Camphuysen, geboren omstreeks 1427,

N.van H(i)erne of Holthe is een dochter van Elisabeth Spaen van Holthuisen (kleindochter van Ingram Spaen van Holthuisen). Elisabeth trouwde:
1) Evert van den Holthe en
2) Wolter van Hirnen of Herne.
De vrouw van Gerrit Palick is dus een (stief)zus van Mechteld van Hirnen en mede-erfgename van Huize Roderlo. Mechteld van Hirne geeft aan haar neven Palick en Claes van Camphuysen een inschuld op de landtol te Rheinberg.

Protocollen:
Register op de leenaktenboeken van Gelre en Zutphen. Uitheemsche Leenen. J.J. Sloet, J.S. van Veen.
Kleve Lehen.
Crachts Ward ende Crachtz Hoeve to Wele ind eene halve Hoeve to Holthuysen
06-11-1426. Gerrit Palick van Camphuysen.
11-09-1449. Gerrit Palick van Camphuysen. (Dit leen gaat over naar Claes, 1.1.3.2.)

Het Oud Archief van de Gemeente Doesburg. A.J. van de Ven, 1950.
08-07-1437. Johan van den Loe, drost in de Lymersche, oorkondt dat Geryt Palick van Helbergen, i.v.m. de toezegging van Gerryt Palick van Enghusen, Gheryt Palick van Sevener en Gheryt Palick van Camphusen tot betaling eener som van 245 oude schilden aan Gheryt van Bronckhorst en diens vrouw Elsebe, tot onderpand heeft gesteld zijn goed to Puelwick in het kerspel Sevener binnendijks, alsmde voor eene op gelijke wijze toegezegde som van 150 oude schilden een maet land in het kerspel van Sevener buitendijks.

Gelders Archief Arnhem. Heren en Graven van Culemborg. (0370).
16-10-1444. Johan heer tot Kulenborg en ter Leck, Gerart oudste zoon van Kulenborg heer then Weerde en tot Ewick, Sweder zoon tot Kulenborg, burgemeesters, schepenen en raad van Culenborg, Elbert van Alphen heer tot Honepel, Wynolt van Arnhem, Derich van Bellinchoven, Derich Smullinck, Rutger van Honepel, Franck van Wittenhorst en Gerit Palick van Camphusen erkennen hoofdelijk schuldig te zijn aan Wilhelm Heer ten Berghe, then Bylant en tot Heedel, 400 rijsche guldens waarvan de rente verrekend zal worden met de pachtsom van den tol te Emrick (0370).

In 1454 doneerde Gerrit Palick van Camphuysen geld om de bouw van de toren van de Martinuskerk in Oud-Zevenaar, die afgebrand was, voort te zetten.

Hoge Raad van Adel, Den Haag. Archief de Leemcuyl. Collectie W.A. van Spaen.
1454 Dominica Letare. Ick Elias van Langenveldt, Richter in Lymersch bekent dat vor hem en schepenen na beschreven, gekoomen is Gerrit Palick van Camphusen die gestalt vercogt hebben eene rente uyt der Raidtlanden in den kerspel van Sevenar an Johan van Camphusen den jongen und Margareten sijnen echte wijve, welche cooppenning Gerit Palick an de Heilige Kerck tot Sevener tot opbouwing van den toorn vereeren. Wichard van Meverden heeft een goet naest dat Raidtland liggen; hier over waren schepen Johan van Camphuizen en Wilhelm van Böningen en word geapprobeert van Johan van de Loe, ritter, drost en ambtman in Lymersch.

Gerit Palick van Camphuysen en Johan van Camphuysen zegelen met het wapen van Spaen


van Camphuysen - van Zwilden (1446)       basis-schema

Palick van Camphuysen, geboren omstreeks 1421, zoon van Gerrit Palick van Camphuysen en N.van H(i)erne/N.van Holthe, trouwt omstreeks 1446 met Gertrude van Zwilden en is overleden vóór 1478,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend:

1.1.3.1.1. Guede van Camphuysen, geboren omstreeks 1447 en overleden in 1453,
1.1.3.1.2. Johan van Camphuysen, geboren omstreeks 1451,
1.1.3.1.3. Nicolaes van Camphuysen, geboren omstreeks 1455,
1.1.3.1.4. Gertrude van Camphuysen geboren omstreeks 1459,
1.1.3.1.5. Geryt van Camphuysen, geboren omstreeks 1463,

Bovenstaande broers en zus Gertrude worden genoemd als kinderen van Palick.
Uit: Kroniek van het Historisch Genootschap te Utrecht, p. 297.

Protocollen:
Het Archief van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
03-02-1445. Vermelding van Palick met Goed to Holthuisen to Didam.
27-07-1478. Na het overlijden van Palick is diens zoon Johan hulder voor zijn moeder.

Het Oud Archief der Gemeente Doesburg. A.J. van de Ven.
1453. Acte waarbij scheidslieden het genot van enige renten ten bedrage van 8 oude schilden 's jaars door Palick van Camphusen aan het Groote Convent te Doesburg voor wijlen zijne dochter Guede overgedragen, aan het klooster toekennen tot aan de aflossing.

Het archief van het kasteel Rechteren. Jhr.Dr. D.P.M. Graswinkel, Mr. H. Hardenberg.
29-07-1454. Jorden van Eyle, richter, Henrich Hasenrugh en Seger van Egher, schepenen in Berke, oorkonden dat Mechtilt van Hirne, weduwe van Johan Balderich geeft aan haar neven Palich en Claes van Kamphuysen een inschuld groot 200 rijnsche guldens op den Bisschop van Colne waarvoor deze de landtol te Berke (Rheinberg) als zekerheid heeft gegeven. (zie tevens 1.1.3.1.3.).

Chroniken und Urkundenbücher hervorragender Geschlechter. Vol. 1-2. A. Fahne.
27-06-1462. Wilhelm, Herr von den Bergh ('s Heerenberg) ladet seine Vazallen ein, ihre Lenen am 11 August bei Ihm zu empfangen. Gericht o.a. aan: Derich van Camphuysen (1.5.1.2.), Palick van Camphuysen en Rolof (Spaen) van Holthuisen.


Johan van Camphuysen ( )       basis-schema

Van Johan van Camphuysen, geboren omstreeks 1451, zoon van Palick van Camphuysen en Gertrude van Zwilden, is geen huwelijk bekend

Protocollen:
Het Archief van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
Het Goed to Holthuisen to Didam.
27-07-1478. Na het overlijden van zijn vader Palick is diens zoon Johan hulder voor zijn moeder.

van Camphuysen - van der Hoevelick (1485)       basis-schema

Nicolaes van Camphuysen, geboren omstreeks 1455, zoon van Palick van Camphuysen en Gertrude van Zwilden, trouwt omstreeks 1485 met Alijt van der Hoevelick, dochter van Hendrik van der Hoevelick en Walburga van Broeckhuysen en is overleden vóór 1527,
Uit dit huwelijk is één kind bekend:

1.1.3.1.3.1. Gertrude van Camphuysen, geboren omstreeks 1490

Claes of zijn vader Palick liet het Huis Camphuysen in Oud Zevenaar bouwen.

Protocollen:
Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Zutphen. Uitheemsche Lenen. J.J. Sloet, J.S. van Veen.
Kleve Lehen.
Crachts Ward ende Crachtz Hoeve to Wele ind eene halve Hoeve to Holthuysen.
24-07-1484. Clais van Camphuysen.
24-04-1514. Leibzucht für Alyt van der Hoevelwick gehuwd met Clais (Spaen) van Camphuysen.
10-04-1522. Claes van Camphuysen (zie vervolg 1.1.3.1.3.1.).

Het Archief van het Kasteel Rechteren. Jhr. Dr. D.P.M. Graswinkel en Mr. H. Hardenberg.
30-04-1487. Uitspraak in geschil over de landtol te Rheinberg tussen Claes van Kamphuys Palickzoon en Derick van Eyl Wolterszoon. Laatstgenoemde doet afstand daarvan en moet een som betalen.

Hoge Raad van Adel, Den Haag. Archief de Leemcuyl. Collectie W.A. van Spaen.
1501, op den naeste guesdach na St. Martins dagen in den Winter des Hilligen Bisschops. Wij Johan, Henrick en Claes van Camphusen Claessoens gebruder bekennen also tuschen ons und Joffer Beirtruden van Brijnen, nagelatene weduwe wijlner Franssen van Camphusen ons broeders, een magescheit gemaeckt waer over Claes van Camphusen Palickensoen und Johan van den Hovelwijck borge sijn geworden, so houden sie dieselve schadeloos.

Johan, Henrick en Claes zegelen met het wapen van Spaen.

van Huchtenbroick - van Camphuysen (1484)       basis-schema

Gertrude van Camphuysen, geboren omstreeks 1459, dochter van Palick van Camphuysen en Gertrude van Zwilden, trouwt omstreeks 1484 met Gerrit van Huchtenbroick,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend:

Protocollen:
Kroniek van het Historisch Genootschap te Utrecht (p.297).
1484. Op dinsdag na Willibrord. Huwelijkse voorwaarden van Geertruden en Gerrit van Huchtenbroick. Getuigen hierbij zijn aan de ene zijde Walraven van Lennep en Johan Honnepel en ter andere zijde Albert Kloick.

van Camphuysen - Valckenaer (1493)       basis-schema

Geryt van Camphuysen, geboren omstreeks 1463, zoon van Palick van Camphuysen en Gertrude van Zwilden, trouwt omstreeks 1493 met Elberta Valckenaer, dochter van Hendrick Valckenaer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend:

Geryt (genaamd Palick) verhuist naar Roermond.

Protocollen:
Archief Utrecht. Huis en Heerlijkheid de Haar te Haarzuilen (1139).
03-01-1531. Amelis van Zuylen van Nijenvelt, kanunnik ten Dom en Proost van Leyden, Steven Valckenaer, ridder van de Duitse Orde, Geryt van Camphuysen genaamd Palick, Joost van Bemmel, ambtman in de Overbetuwe, Johan van Bergen, Wolter van Baecxen, Jacob van Zuylen van Nijenvelt en Gijsbert van Hardenbroek maken als ooms, broer en zwager van Henrick, Johan en Rutger, kinderen van Hendrick Valckenaer een boedelscheiding van diens nagelaten goederen t.b.v. deze kinderen.
Geryt van Camphuysen zegelt mede. Het zegel is helaas verloren gegaan.

1530 - 1538. Vermelding van Gerit van Palick, genaamd Camphuisen als burgemeester en schepen van Roermond en als leenman van Heinsberg.

Archief Roermond.
29-11-1544. Anna van Egmont. Gravin douarière van Horn enz. verkoopt een jaarrente van 12½ bescheiden Joachimdaalders, losbaar met 250, aan Elbert Valkener, weduwe van Palinck van Camphusen.

08-07-1556. Elbrecht(a) Valckeners, nagelaten weduwe van Palych van Camphuysen draagt over aan Palyck van Herde haar recht op ½ van ½ van het syckhuys (ziekenhuis) aan de Spoilport (Spoelpoort). Elbrechta en Palych voornoemd geven de plaats, waar de stad een ziekenhuis met toestemming van Elbrechta gebouwd heeft, aan secretaris Peter (van Moyrrs) t.b.v. de stad "die armen tot eijnen sijckhuys te verblijven".

Dit was een ziekenhuis voor pestlijders waar de verpleging geschiedde door de Celliten of Faliezusters die al vanaf 1425 voor de pestlijders in Roermond werkzaam waren.
Palych van Heerde is de zoon van Gertrude van Camphuysen en Gijsbert van Heerde. Elberta Valckenaer heeft vlak voor haar dood haar achterneef de ½ van de ½ van het ziekenhuis geschonken (of waar hij recht op had als erfgenaam).

10-10-1556. Dirck van Cruchten, bastaard, laat zich richten wegens dode hand in gereed goed van wijlen Jonkvrouw van Camphuysen wegens 100 rijdergld.

03-03-1557. Heijnrich van Baexen en Joest van Hertevelt als gemachtigde van Heinrich, Johans en Rutger Valckenier, gebroeders, als erfgenamen van Jonkvrouw Camphuysen, vanwege Hillen, te weten Johan Hillen, Meijnert en Gadert van Nederhaven, en stellen als borg Gaert Eggels.


van Heerde - van Camphuysen (1514)       basis-schema

Gertrude van Camphuysen, geboren omstreeks 1490, dochter van Nicolaes van Camphuysen en Alijt van der Hoevelick, trouwt omstreeks 1512 met Gijsbert van Heerde, zoon van Willem van Heerde en Aleyt Reyger en is overleden in 1564,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend:

Palick van Heerdt, geboren omstreeks 1514 en trouwt omstreeks 1544 Christina van Warmelo,
Gijsbert van Heerdt, geboren omstreeks 1517,
Cornelis van Heerdt, geboren omstreeks 1520 en trouwt omstreeks 1550 Lutgert Cloeck,
Anna van Heerdt, geboren omstreeks 1523 en trouwt omstreeks 1543 Hendrick van Wisschel,

Gertrude erft van haar vader Huize Camphuysen. Door aanhuwelijking is Camphuysen overgegaan in het geslacht van Heerde (later van Heerdt).
Gijsbert van Heerdt en Gertrude van Camphuysen zijn in de Katholieke Kerk te Oud-Zevenaar begraven. De door de eeuwen heen gedeeltelijk versleten steen met hun kwartieren erop is omstreeks het jaar 1950 rechtop bevestigd tegen een muur in het portaal van de kerk.

Protocollen:
Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Zutphen. Uitheemsche Lenen. J.J. Sloet, J.J. van Veen.
Kleve Lehen.
Crachts Ward ende Crachtz Hoeve to Wele ind eene halve Hoeve to Holthuysen.
19-05-1527. Gijsbert van Herde (Heerdt) für Ehefrau Gertruydt van Camphuysen als Nachfolgerin ihres (overleden) Vaters Claes van Camphuysen.


van Camphuysen - van Zeller (1454)       basis-schema

Claes van Camphuysen, geboren omstreeks 1424, zoon van Gerrit Palick van Camphuysen en N.van H(i)erne/N.van Holthe, trouwt omstreeks 1454 met Gebe van Zeller en is overleden ná 1478,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend:

1.1.3.2.1. Claes van Camphuysen, geboren omstreeks 1455
1.1.3.2.2. Johan van Camphuysen, geboren omstreeks 1458

Protocollen:
Het archief van het Kasteel Rechteren. Jhr. Dr. D.P.M. Graswinkel, Mr. H. Hardenberg.
29-07-1454. Jorden van Eyle, richter, Henrich Hasenrugh en Seger van Egher, schepenen in Berke, oorkonden dat Mechtilt van Hirne, weduwe van Johan Balderich geeft aan haar neven Palich en Claes van Kamphuysen een inschuld groot 200 rijnsche guldens op den Bisschop van Colne waarvoor deze de landtol te Berke (Rheinberg) als zekerheid heeft gegeven.

Register op de Leenen van het Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
Etten, dat gued to Lair, mit den Puele ende mit aller toebehoir.
28-12-1465. Gebe van Camphusen wordt beleend, zuster van Johan van Zeller. Gerrit die Roide is hulder. Dit goed wordt nader omschreven: dat huyss ten Poil, die Poilmate, Sidemaite, 't Geerken, 't Groote Slach, Koeslach, Kampje, Huys en Hoffstede Stegemans, 4 stukken lands in Lairevelde.
Na dode Gerrit die Roide is Gebe's zoon Clais van Camphusen hulder.

Het Archief van het Kasteel Rechteren. Jhr. Dr. D.P.M. Graswinkel en Mr. H. Hardenberg.
13-01-1472. Johan Ver, Hertwich to Hekr, Zander van den Grotenhuis en Daem Schaip maken ten verzoeke van Gebbe van Camphuys (van Zeller) boedelscheiding tussen haar zoon Johan van Camphuys ter eenre en Willem van Ulft genaamd Matelangh en diens vrouw Grite aan de andere zijde, waarbij o.a. wordt bepaald dat Johan van zijn vaderlijk en moederlijk erfdeel zal krijgen den landtol te Berck (Rheinberg).

Uit de 2 bovenstaande protocollen zou kunnen blijken dat Claes, de man van Gebbe reeds overleden is, maar dit is niet het geval (zie belening Crachtsward, Crachtshoeve etc.). Het kan zijn dat Claes elders verbleef en Gebbe een hulder moest nemen. Dit blijft een vraagteken.

25-08-1475. Jorden van Eyl, richter, Jacob van Dript en Johan van Beeck, schepenen te Berke (Rheinberg), oorkonden dat Johan van Kamphuysen Claeszoon verkocht heeft aan Dederich van Eyle Wolterszoon den landtol te Berke, hem aangekomen van wijlen Johan Balderick de jonge en diens vrouw Mechtilt van Hirnen, zijn moei.

Gelders Archief Arnhem. Heren en Graven van Culemborg. (0370).
11-03-1477. Claes van Kamphusen erkent ontvangen te hebben van Gerart, Heer tot Culemborch, 22 Rijnsche guldens, welk bedrag Heer Oswalt, Heer then Berge, aan zijn goederen heeft laten weghalen wegens zijns vaders (Gerrit Palick) borgstelling voor den Heer van Culemborch (zie ook 1.1.3.).

Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Zutphen. Uitheemsche Lenen. J.J. Sloet, J.S. van Veen.
Kleve Lehen.
Crachts Ward ende Crachtz Hoeve to Wele ind eene halve Hoeve to Holthuysen.
03-04-1478. Clais van Camphuysen, zoon van overleden Gerit Palick.
15-10-1482. Fristverlängerung für Clais van Camphuysen naegelaitene kinderen. (Dit leen gaat over naar Claes 1.1.3.1.3.).

Hoogstwaarschijnlijk zijn de kinderen van Claes en Gebe van Zeller vóór 1484 overleden en gaat de erfenis m.b.t. de Crachts Ward, Crachts Hoeve en de halve Hoeve te Holthuizen èn de landtol te Rheinberg naar Claes van Camphuysen, de zoon van Palick en Gese van Zwilden (1.1.3.1.3.).

Ingerum van Camphuysen ( )       basis-schema

Van Ingerum van Camphuysen, geboren omstreeks 1427, zoon van Gerrit Palick van Camphuysen en N.van H(i)erne/N.van Holthe, is geen huwelijk bekend en is overleden ná 1486,

Protocollen:
Het archief van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
14-12-1475. Burgemeesters, schepenen en gemeensknapen der stad Berghe stellen zich borg voor de betaling van de jaarrente, vermeld in den brief van 07-12-1475. Ingerum (genaamd Poess) zegelt als schepen.

Hoogstwaarschijnlijk zijn de kinderen van Claes en Gebe van Zeller vóór 1484 overleden en gaat de erfenis m.b.t. de Crachts Ward, Crachts Hoeve en de halve Hoeve te Holthuizen èn de landtol te Rheinberg naar Claes van Camphuysen, de zoon van Palick en Gese van Zwilden (1.1.3.1.3.).

1476. Ingerum van Camphuysen (genaamd Poess of Posse) wordt vermeld als schepen en zegelt met het wapen van Spaen.
1486. Ingerum van Camphuysen wordt vermeld als gerichtslid van de Graaf van den Berghe.


van Camphuysen - van Linne (1426)       basis-schema

Johan van Camphuysen, geboren omstreeks 1395, zoon van Palick van Camphuysen en N. van Padevoordt, trouwt omstreeks 1426 met Mechteld van Linne,dochter van Hendrik van Linne en zus van Johan van Linne (hertogelijk rentmeester) en is overleden ná 1471,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend:

1.1.4.1. Claes van Camphuysen, geboren omstreeks 1424, een bastaardzoon, (Coll. Van Spaen),
1.1.4.2. Claes van Camphuysen, geboren omstreeks 1427,
1.1.4.3. Johan van Camphuysen, geboren omstreeks 1430,
1.1.4.4. Margaretha van Camphuysen, geboren omstreeks 1433,
1.1.4.5. Belia van Camphuysen, geboren omstreeks 1436,

Johan bouwde waarschijnlijk Huize de Leemcuyl.

Mechtild van Linne was enig erfgename van haar broer Johan van Linne. De erfgenamen hebben lang moeten wachten op de erfenis. Johan van Linne trouwde voor de 2e maal met Gesa Smullingh (zij moet toen ongeveer 20 jaar geweest zijn).
Johan van Linne overleed in 1473 op ongeveer 72 jarige leeftijd en Gesa Smullingh pas in 1531 op 85 jarige leeftijd! In 1474 trouwde zij met Cracht van Camphuysen en kreeg 2 kinderen. 57 jaar lang had Gesa Smullingh de goederen van Johan van Linne nog in vruchtgebruik!

Protocollen:
Landesarchiv Münster. Gesamtarchiv von Landsberg-Velen, Dep. Neuerburg.
10-02-1423. Arnt van Lengel und Ehefrau Aleid verkaufen ihrem Bruder Gosen van Lengel die Hälfte eines Stückes Land an den Aelden Broick in Kirspel Groessen Gegroet (Grohs Gaderoth) von 5 Morgen beim erbe Crachts van Camphuysen und Deric Possen. Rolof Bitter und Johan van Camphuysen siegeln.

Hoge Raad van Adel. Den Haag. Archief de Leemcuyl. Collectie W.A. van Spaen.
1426, in festo Bartholemei apost.
Een hylick is ghededingt van Johan van Camphuisen van eener sijden en Johan van Lijnne van der ander sijden also dat Johan van Camphuisen nehmen sal tot zijn echte wijve Mechtelde Johans suster van Lijnne die te medegave bekoomt dat Alinghe guet to Disthusen dat nu ter tijd oerer moeder is, en te leen geholden werdt door Zweeders kinderen van Rechteren, oock een stuck geldes uyt dat Heckteguet en hier hebben aver en aen geweest verkoeren hylixluyden van der eener sijden als van wegen Johan van Camphuisen, Roelof Bitter van Puelwijck, Henrich van Puelwijck, Willem van Schluighen (moet waarschijnlijk Zesnynghen zijn, zie 1.4.) anders geheiten van Camphuisen en van der ander sijden als van wegen Johan van Lijnne, Ghert van der Kornhorst Hermanszoon, Gert die Greve anders geheiten van Lengel ende Deric Datsche.

1427. Johan van Camphuysen is getuige bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden van de broer van zijn vrouw Mechtelt, Johan van Linne (hertogelijk rentmeester) met Swenelt Swartkop.
Johan van Camphuysen zegelt met het wapen van Spaen.

1446. Johan van Camphuysen zegelt als schepen van Zevenaar met het wapen van Spaen.
06-05-1454. Johan van Camphuysen zegelt als schepen met het wapen van Spaen.

Hoge Raad van Adel, Den Haag. Archief de Leemcuyl. Collectie W.A. van Spaen.
1471, op St Gawen dach.
Wij Johan van Camphuisen de jonge, Willem van Böningen und Wijnant Bitter doen kont dat voor ons gekomen is Johan van Camphuisen die olden, die an sijnen natürlichen soon Claes van Camphuisen, vicarius tot Sevener van Onse Lieve Vrouwenaltar een stuck lands Ritterskamp voor al zijn leven overgeeft.


Claes van Camphuysen ( )       basis-schema

Claes van Camphuysen, geboren omstreeks 1424, zoon van Johan van Camphuysen blijft ongehuwd

1464 - 1494. Vermelding van Claes Spaen als priester te Zevenaar.

Protocollen:
Hoge Raad van Adel, Den Haag. Archief de Leemcuyl. Collectie W.A. van Spaen.
1464, der naisten dingsdach post… domini.
Ick Elias van Langenveldt richter in Lijmersch tuigt dat voor hem in gericht gekomen sijnt Johan van Camphuisen, hern Claes van Camphuisen, priester, Wilhelm van Böningen, Reiner Maschop und Rolof Dirixsoon, kerckmeisteren te Sevenar en bekannten dat Johan van Linne und Swenelde zijn huisfrou de kerck geleent heeft eene summe, dewelcke weer sal gegeven worden an Johan sijnen erven of sijnen naturlichen kinderen.

1471, op St. Gawen dach.
Wij Johan van Camphuisen de jonge, Willem van Böningen und Wijnant Bitter doen kont dat voor ons gekomen is Johan van Camphuisen die olden, die an sijne natürlichen soon Claes van Camphuisen, vicarius tot Sevener van Onse Lieve Vrouwenaltar een stuck lands Ritterskamp voor al zijn leven overgeeft.

1494, sondags nechst Heiligen 3 Koningen.
Ick Nicolaus Camphuisen priester vicaris onser lieve vrouwen altar in der kerspel kercken van Sevenar doe kont dat ick bij consent um believen Frantz van Camphuisen, Johan, Johan und Claus van Camphuisen gebrudern, mijn neven, collatoren des oorgemelte altairs verpacht hebbe.
Nicolaus, Claus, Frantz en Johan zegelen met het wapen van Spaen.

van Camphuysen - van der Hoevelick (1452)       basis-schema

Claes van Camphuysen, geboren omstreeks 1427, zoon van Johan van Camphuysen en Mechteld van Linne, trouwt omstreeks 1452 met Margriet van der Hoevelick, dochter van Hendrik van der Hoevelick en Aleijd van Baeck en is overleden vóór 1477,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend:

1.1.4.2.1. Johan van Camphuysen, genaamd van Linne, geboren omstreeks 1453,
1.1.4.2.2. Franciscus van Camphuysen, geboren omstreeks 1456,
1.1.4.2.3. Johan van Camphuysen, geboren omstreeks 1459,
1.1.4.2.4. Henrick van Camphuysen, geboren omstreeks 1462,
1.1.4.2.5. Claes van Camphuysen, geboren omstreeks 1465,
1.1.4.2.6. Margriet van Camphuysen, geboren omstreeks 1468,

Aleijd van Baeck is een kleindochter van Willem Spaen van Spaensweerd,

Protocollen:
Hoge Raad van Adel, Den Haag. Archief de Leemcuyl. Collectie W.A. van Spaen.
1470, octava visitationis Mariae Virginis.
Wij Deken en Capittel onser Lieve Vrouwen Kerck binnen Cleve bekennen in erftins uytgedaen te hebben an Claes van Camphuisen Johans soon dat goet den Schijfacker in de Liemersch bij Sevener, so als Johan van Camphuisen dat nu besittet en zijn leven lang gebruicken sal.

Register op de leenen van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
Gendringen. Die alenge erve en ghoet geheiten die Bivanck mit den holtgewassche en de anderen dairtoe gehoirende gelegen in den kirspel van Beke met al dat toebehoire.
04-07-1471. Clais van Kamphuzen Jansz. na verpanding door Evert van Ulfft.

Hoge Raad van Adel, Den Haag. Archief de Leemcuyl. Collectie W.A. van Spaen.
1513. Wij Claes van Camphusen (de jonge), Johan van Hoevelick, Henrick van Weze, Henrick van Opwick und Otto van Maerl, gekozene vrinden, maeghen en scheidsluijden getuigen also twist en gebreeken gekoomen sijn tuschen den Erbaren and Vroemen Johan und Henrick van Camphusen gebrudern Claessoenen, so vergelijcken sij dieselve bruders weerder: Henrick vurschr. sal hebben alle die guderen daer oer sehl. vader Claes van Camphusen und joffer Margaretha sijn echte huisfrou in bestorven sijn und na die, oer echte kindern als Frantz, Johan vurschr. und Claes dat beerft haben.


van Camphuysen - van Bilstein (1490)       basis-schema

Johan van Camphuysen, genaamd van Linne, geboren omstreeks 1453, zoon van Claes van Camphuysen en Margriet van der Hoevelick, trouwt omstreeks 1490 met Margariete van Bilstein, dochter van Johan van Bilstein en Belia van Böningen, weduwe van Lueff van Egeren en, vóór 1527 overleden,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend:

Protocollen:
Hoge Raad van Adel, Den Haag. Archief de Leencuyl. Collectie W.A. van Spaen.
1493, op den nesten satardach na den Heil. Sacramentsdach.
Frants van Camphuisen, Johan van Linne anders geheiten van Camphuisen en Claes van Camphuisen gebroedern geven te Zevener in de moederkerck seelke land om te bidden vor oer olderen siel. Onder ander een stuck lands dat Smullinxsuster die huisfrou was seligen Johan van Lijn noch besit en aen getuchtigt is.

Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände. E. Dösseler, F.W. Oediger. Band 8.
Die Loehorst, eyn stuck lants geheten die Loehorst (ZUL) ind sijn 7 holl.mergen in onsen kerspel von Duiven.
07-12-1518. Johan van Camphusen als ind momber sijnen huysfrouwen (deren Voirman Lueff van Eger (overleden)
08-01-1527. Johan van Egeren nach dem Tode des Johann van Camphuysen.

van Camphuysen - van Brienen (1490)       basis-schema

Franciscus van Camphuysen, geboren omstreeks 1456, zoon van Claes van Camphuysen en Margriet van der Hoevelick, trouwt omstreeks 1490 met Gertrude van Brienen en is vóór 1498 overleden,
Uit dit huwelijk is één kind bekend:

1.1.4.2.2.1. Belia van Camphuysen, geboren omstreeks 1496 en overleden omstreeks 1501,

Protocollen:
Hoge Raad van Adel, Den Haag. Archief de Leemcuyl. Collectie W.A. van Spaen.
1477, des andren daeges na St. Catherine der Hilligen Jonffr. Wij Deken und Capittel der kercken van Cleve bekennen uyt gedaen en gegeven te hebben an Francis van Camphuisen, Claesson salig., in erftins een goedt met den Schijfacker bij Sevener, so als Claes van Camphuisen sal. dat besat en war Francis vursch. sal sterven so sal sijn naeste erfgenaem dat hebben.

Gelders Archief Arnhem Huis Hackfort.(0520).
01-05-1483. Een quitonge met twe uijthangende segelen, waerbij Johan van der Empel en Franciscus Camphusen bekennen van Hendrick van Egmont ontfangen te hebben sodaene gifte ende gelt als Evert van Baeck saliger an Jan van der Empels huysfrouwe gegeve hadden.

Register op de leenen van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
Gendringen. Die alenge erve en ghoet geheiten die Bivanck mit den holtgewassche en de anderen dairtoe gehoirende gelegen in den kirspel van Beke met al dat toebehoire.
13-11-1484. Franciscus van Camphuysen Claisz.

Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände. E. Dösseler, F.W. Oediger. Die Lehnregister des Herzogtums Kleve, 1974. Deel 8.
Hechtengut zu Babberich gelegen in der Lymersch to Babberghen dat uns dyenstmans guet ist, mit die Heychte Hofstede, die Voegeldelle (3 m.), die Averhaegh (3 m.), Vaixslach (6 ½ m.), die Schailde (3 m. i h.), dat Ruedighe (1 m.), Holthuservelde (3 m.) een hofstede Meyderix Kamp (3 m.), een hofstede bij de Kirchave toe Babbergen (2 m.) eveneens bij de kirchave een Hofstede waar Holtkamp woont, stuck lands bij der werden (1424) buiten den lantweren (10 m.), in Babberghen Brueck (9 m. en 3 m.), in den Dydemschen Dijck (12 ½ m.) (1392).
12-05-1486. Franciscus van Camphuysen Claissoen, neffe des gestorbenen Johan van Linne.

Hoge Raad van Adel, Den Haag. Archief de Leemcuyl. Collectie W.A.. van Spaen.
1486, op vrijdach negst na den sondach Exandi.
Wij Johan van Gairtz. Gnaden Hertoigh van Cleve und Greve van der Marcke doen kont also Franciscus van Camphusen Claissoen als eijn naester erfgenaem wilner Johan van Linne als sijne suster soen soen, ons versocht heeft um te belenen willen mit alsulcke leenguet als Johan van Linne van wilner onse lieve Heren und Vader seliger ontfangen hadden, so belehnt den Hertoigh hem met dat Heckte guet. Hier waren onse beleende mannen Henrich Stael, ritter und onse Marchalck, und Wessel van den Loe.

1493, op den nesten saterdach na den Heil. Sacramentsdach.
Frants van Camphuisen, Johan van Linne anders geheiten van Camphuisen en Claes van Camphuisen gebroedern geven te Zevener in de moederkerk seelke land om te bidden vor oer olderen siel. Onder ander een stuck lands dat Smullinxssuster die huisfrou was seligen Johan van Lijn noch bezit en aen getuchtigt is.

1498, op St. Victorisdach.
Also Frantz van Camphuisen Claessoen bei de milder gedachtnis der omtrent trans latinus martine neist vorleden een jair ther doot gekoomen is ende een wetlick echte huisfrou gehadt hevet genannt Joffer Bertruid van Brienen, dar hij een dochter hadde die omtrent 2 jahr oldt is, genannt Belia, en de wijle veel schulden nagelaten sijn wegen der onwillens in het land van Gelderen en veele quade jahre, so wordt een magescheit tuschen die weduwe en die dochter aan eener sijde ende der sehl. Frantz van Camphuisen 2 broeders Johan van Camphuisen die alste, van Linne gennant en Johan van Camphuisen die jungste, gebroeders gemaeckt. Hier over waken gekozene maegen en vrinden en scheitsluiden van wegen die gebrudern van Camphuisen: Claes van Camphuisen en Johan van Camphuisen gebruder und Johan van Hoevelwijck, en van wege Joffer Bertruid van Brienen, weduwe van Frantz sehl. Arndt van Seller, Johan van Boeningen und Henrick van Weze.
Alle bovenstaande broers van Camphuysen zegelen met het wapen van Spaen,

1499, op vrijdach na St. Bonifacius dach der Heilige Mertelen.
Wij Deken und Capittel der kercke van Cleve bekennen so overmits doot van Frantz van Camphuisen Claessoon dat goet mit den Schijfacker in de Lijmers bij Sevener weer an ons gevallen is, als geven sij sulx weer uyt sonderlinge gunst tot erftins aen Johan van Camphuisen Frantz vurschr. broeder to behoef van Bela, nagelatene echte dochter Frantz und Joffer Geertruiden van Brienen.

1501, op den naeste guesdach na St. Martins dage in den Winter des Hilligen Bisschops.
Wij Johan, Henrick en Claes van Camphusen Claessons gebruder bekennen also tusschen ons und Joffer Beirtruden van Brijnen, nagelatene weduwe Wilner Franssen van Camphusen ons broeders, een magescheit gemaeckt waer over Claes van Camphusen Palickensoen und Johan van der Hovelwijck borge sijn geworden, so houden sie dieselve schadeloos.
Johan, Hendrick en Claes zegelen met het wapen van Spaen,

van Camphuysen - Bitter (1490)       basis-schema

Johan van Camphuysen, geboren omstreeks 1459, zoon van Claes van Camphuysen en Margriet van der Hoevelick, trouwt in 1490 met Elisabeth Bitter,dochter van Winant Bitter en Guede van den Waeden en is overleden in 1502,
Uit dit huwelijk is één kind bekend:

1.1.4.2.3.1. Margriet van Camphuysen, geboren omstreeks 1491, Margriet werd non,

Protocollen:
Hoge Raad van Adel, Den Haag. Archief de Leemcuyl. Collectie W.A. van Spaen.
1490, op St Jacobsavond des Hilligen Apostels.
Also een wetlick hylick is geschloten tusschen Johan van Camphuisen Claessoen an die eine en Joffer Elisabeth, Wijnant Bitters dochter an die andere sijde. Johan zal bijbrengen den Hof to Babbergen de welck hem sijne broedern hebben toegestaen, oock tucht hij met sijnen broeder Frans en overlaet hem sijn aandeel an de tucht van die weduwe van Johan van Lijn, hier sijn getuigen van Derick van Eijll en Henrick van Weze.
Johan van Camphuysen zegelt met het wapen van Spaen.

Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände. E. Dösseler, F.W.Oediger. Die Lehnregister des Herzogtums Kleve, 1974. Deel 8.
Hechtengut zu Babberich, gelegen in der Lymersch to Babberghen dat uns dyenstmans guet ist etc.
17-05-1498 Johan van Camphuysen Claissoen, bruder des gestorbenen Franss. van Camphuysen.

Hoge Raad van Adel, Den Haag. Archief de Leemcuyl. Collectie W.A. van Spaen.
1502, op onser Lieven Vrowen avont nativitatis. (7 september).
Wij Deken en Capittel der Kercken binnen Cleve bekennen in erftins uitgedaen te hebben an Johan van Camphuisen Claessoen, dat goet met den Schijfacker in de Lijmers bij Sevener so als wijlen Frantz van Camphuisen sijn broeder und dessen dochter Belia het beseten hebben, en overmitz doot van gemelte Belia an ons weer gevallen is.

van Camphuysen - Ewsum (1498)       basis-schema

Henrick van Camphuysen, geboren omstreeks 1462, zoon van Claes van Camphuysen en Margriet van der Hoevelick, trouwt omstreeks 1498 met Ewe Ewsum,dochter van Onno Ewsum en Goetha Manninga en is overleden ná 1539,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend:

1.1.4.2.4.1. Onno van Camphuysen, geboren omstreeks 1500 en is overleden vóór 1549, Hij vertrok naar Groningen en verbleef bij de familie Van Ewsum.
1.1.4.2.4.2. Anna van Camphuysen, geboren omstreeks 1503, Zij werd non in Groningen maar trad later uit en verbleef bij de familie van Ewsum.
1.1.4.2.4.3. Margaretha van Camphuysen, geboren omstreeks 1506,
1.1.4.2.4.4. Clara van Camphuysen, geboren omstreeks 1509,
1.1.4.2.4.5. Franciscus van Camphuysen, geboren omstreeks 1512,
1.1.4.2.4.6. Claes van Camphuysen, geboren omstreeks 1515,
1.1.4.2.4.7. Johanna van Camphuysen, geboren omstreeks 1518,

Hendrick vertrekt omstreeks 1490 richting Groningen. Dit is af te leiden uit het ontbreken van zijn naam in de protocollen tussen 1490 en 1501. Na 1501 woonde Henrick met Ewe Ewsum op Huize de Leemcuyl.
Het verhaal gaat dat Henrick zijn vrouw Ewe Ewsum vanuit het hoge noorden heeft "ontvoerd" en haar meegenomen naar "het Kleefsche Land", zeer tegen de zin van haar familie, die behoorden tot het "meest aanzienlijke Ommerlander geslacht" en die een betere partij voor Eva wensten dan een "huisman" uit het Kleefsche Land. In latere jaren zijn twee kinderen van Henrick en Ewe naar het noorden vertrokken en zijn daar gebleven. Tijdens hun huwelijk zijn er heel wat strubbelingen geweest bij de Familie Ewsum over het erfenisdeel van Ewe. Haar broers wilden haar niet uitbetalen. Een broer van Ewe, Abeke, heeft op zijn sterfbed zijn broers verzocht om Ewe het haar toekomende uit te keren opdat hij zijn zielerust zou krijgen. Zelfs dat hielp niet, evenals een brief van de Graaf van Buren, een scheidsrechterlijke uitspraak en evenmin een uitspraak van Graaf Edward in 1511. Maar door tussenkomst van familie en vele procedures later (Henrick liet het er niet bij zitten!) is er toch uiteindelijk een overeenkomst gesloten.
Een leuk detail in het gekissebis over geld is dat Henrick op een gegeven moment 300 goudguldens ging vragen aan de familie Ewsum omdat Claes (waarschijnlijk moet dit zijn Franciscus!), zijn zoon, een nieuwe uitrusting nodig had voor het leger daar hij blijkbaar kans had op promotie.
Hendrik woonde op Huize de Leemkuyl.
(M.Hartgerink-Koomans: Het geslacht Ewsum)

Protocollen:
Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände. E. Dösseler. F.W. Oediger. Die Lehnregister des Herzogtums Kleve. 1974. Deel 8.
Hechtengut zu Babberich gelegen in der Lymersch to Babberghen dat uns dyenstmans guet ist. Etc.
14-02-1501. (Henrick) bruder des gestorbenen Johan van Camphuysen.
09-04-1522. Henrick van Camphuysen. Leibsucht für seine ehefrau Gijssel Hoirntgens, früher belehnt gestorbenen Johan van Linne und Franz und Johan van Camphuysen, seine Brüder die gemass einer "magescheit" ihre Anspruche an Henrick übertrugen.

Register op de leenen van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
Groessen. Dat gued in de Lemersche ende des in 52 hollandsche morgen in kerspel Groessen.
15-04-1506. Henrick van Camphusen verkocht uit dit leen als eigen goed aan Ernst Mom: den Beempt in het kerspel Groissen, groot 3 morgen, en brengt daarentegen weder in het leen: 2 margen up Groissenerweyde, gelegen mitter eynre zijden neest erve Dericks van Eyle, mitter andere zyde neest erffgenamen Henrics, nagelaten huysfrouw Macharys Budden, schietende mitten eynen eynde up erve der heeren van Sunte Johan te Arnhem, ind mitten anderen eynde up die strate.
Item noch eynen margen up Groissenerweyde, gelegen mitter eynre zyde neest erve der Jofferen van Elten, mitter anderen zyde neest erve Pelgroms van Heckeren, schitende mitten eynen eynde up erve Hyesfelts, ind mitten anderen eynde up die strate.

Gendringen. Die alenge erve en goet geheiten die Bivanck mit den holtgewassche en de anderen dairtoe gehoirende gelegen in den kirspel van Beke met al dat toebehoire.
01-01-1510. Henrick van Camphusen na dood van zijn broeder Franss.
09-06-1520. De vrouw van Reyner van Aisswiin, dochter van wijlen Evert van Ulfft, na lossing van Henrick van Camphusen.

07-01-1510. Henrick van Camphusen na verzuim, met de overblijvende 33 morgen beleend, welke van Winolt Bitter op diens dochter, gehuwd met Johan van Camphusen van hen op hun dochter Margriet vererfd was, doch aangezien deze in het Kleine Convent te Emmerick was gegaan door haar aan haar oom Henrick voornoemd was afgestaan.

Dat Henrick van Camphuysen geen makkelijk heerschap was blijkt wel uit het feit dat hij zijn deel van de Crachtsward opeiste bij Geertruida van Camphuysen (1.1.3.1.3.1.), daar hij van mening was dat een voorvader, Gerryt Palick van Camphuysen, zonder medeweten en instemming de Crachtsward vermaakt had aan de voorvader van Geertruida. Hendrick wilde dit vernietigd zien. Hij kreeg zijn zin!

Das Hauptstaarsarchiv Düsseldorf und seine Bestände. E.Dosseler, F.W. Oediger. Die Lehnregister des Herzogtums Kleve, 1974. Deel 8,
Das Lehngut Crachtsward 10 (8) morgen.
15-03-1537. Henrick van Kamphuysen und seine Erben sollen gen. 10 Morgen Land ewig behalten und als ZUL empfangen, worum die Wwe. und ihr Sohn Palick van Heerde als des Stockguts und Hoflehens Träger und Mann den Herzog bitten sollen; Henrick van Kamphuysen soll der Wwe. oder ihren Kinders hierfür 200 Goldgl entrichten; die Wwe. Van Heerde soll ihren ältesten Sohn Palick veranlassen diesen Vertrag zu bestätigen und zu halten; der am 6 Dez. 1442 von Gerith Palick van Kamphuysen aufgerichtete "werschafftbrief" wird entkräftet; Henrick van Kamphuysen soll den Weg zu den gen. 10 Morgen Land "in geboerlichen tyt gebruycken".
08-03-1539. Palick van Heerde erscheint und übergibt die 10 Morgen Land mit denen Henrick van Camphusen belehnt wird am 7 August 1539.

Hoge Raad van Adel, Den Haag. Archief de Leemcuyl. Collectie W.A. van Spaen,
Anno 1538. In oneenigheit en gebreck tuschen Hendrik van Camphuisen aen die eene und die twee gebrudern Cracht und Gijsbert van Camphuisen aen die andere zijden. Het solde bewijsen worden dat die weduwe Crachten moeder van Camphuisen, milder gedachtnis, Gesa Smullingh, van den leven ter doot were gekoomen, hetwelcke door een attestatio der Stadt Antwerpen beweesen wordt.(Gesa is in de stad Antwerpen overleden.) Deze Gesa Smullingh is vaders moeder van voorgemelte Cracht en Gijsbert van Camphuisen en is die disput om de erfschap van Johan van Linnen sehliger, die gestorven was 1473 en heeft Gesa Smullingh weduwe van vorgemelte Johan van Linne goederen also 65 jahren in lijftucht gehat en wordt zij ook genoemt moije van hem Hendrick van Camphuisen en Johan van Linne sijn ohm. Henrick van Camphuysen seit dat sijn broeder Johan van Camphuisen sehliger zijn bloet in der Vede jemerlick verstort en op sijn huis to Babberg doot gebleven 1502.
Sij Gesa Smullingh vorgemelt was gestorven in 1531, den 13 augusti.

1538. Rechtsfordering Henrick van Camphusen tegens die gebroeders van Camphusen oir sacke Hendrik die groif. vorgm. Henrick van Camphusen van sijne angeerfte goedere van dode Juffer Gese Smulling tuchtersche, te rechte gefordert.

04-06-1549. Magescheit gemaeckt wegen versterf und guederen Wilner Henrick van Camphuisen tuschen der Eerbaren duegenaftige Joffer Gijssel Hörnekens sijner nagelatene weduwe und den ehrentfesten vroemen eerbaren und duegenaftige Claes van Camphuisen, Derick van Voorst als man und momber Joffer Jan (Johanna) van Camphuisen sijner huisfrouen und Herman van den Poll und Joffer Eva van Camphuisen sijnes huisfrouen, kinderen und erfgenamen Henrick van Camphuisen sahl. vurschr. Claes van Camphuisen heeft bekommen bij versterf sijnes olsten broeders Onna van Camphuisen anbestorben hebben dat huis worin sijn vader to wohnen plach und in gestorven is de Lemcuil met aler gerechtigkeit, uitgenommen die Vicari St. Anthoni Altars in die buitenkerk to Zevener welcke Joffer Eva van Camphuisen hebben sal, wijders sal Claes van Camphuisen hebben den Hoff to Babbergen groot 14 morgen, item Heckenwaertken groot 1 morgen, item een stuck lands to Wel. Joffer Johanna van Camphuisen sal bekomen den bawhoff to Groessen groot 34 morgen.
Joffer Eva van Camphuisen sal hebben den Tienden to Groessen en hiertegen sal Junffer Gijssel weduwe van Henrick van Camphuisen hebben anteil wilner Berents van Camphuisen ihren und wilner vorgem. Henrick van Camphuisen sohn, vor desselben kindes deil ten vijfften deil.
Joffer Gissel vorgem. hat zu ihren momber den ehrentfesten und fromen Reijner van Aeswijn herr to Brackel, oock wordt gebeden die ehrentfeste und fromen Wessel von Loe, drost in Liemersch und das Schependom to Zevener, zu onder segeln.
Met de zegels van Reijner van Aeswijn, Claes van Camphuysen (volle wapen Spaen), Derick van Voorst, Herman van den Poll en Wessel von Loe.

van Camphuysen - Hoirntgens (1520)       basis-schema

Henrick van Camphuysen, geboren omstreeks 1462, zoon van Claes van Camphuysen en Margriet van der Hoevelick, hertrouwt omstreeks 1520 met Gijssel Hoirntgens, en is overleden ná 1539,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend:

1.1.4.2.4.8. Eva van Camphuysen, geboren omstreeks 1522,
1.1.4.2.4.9. Berndt van Camphuysen, geboren omstreeks 1525 en is overleden kort ná 1549,

De protocollen zijn ondergebracht bij zijn eerste huwelijk.


Franciscus van Camphuysen ( )       basis-schema

Franciscus van Camphuysen, geboren omstreeks 1512, zoon van Henrick van Camphuysen en Ewe Ewsum, blijft ongehuwd,

Protocollen:
Hoge Raad van Adel, Den Haag. Archief de Leemcuyl. Collectie W.A. van Spaen,
1540, up donderdag na den sondag reminiscere. Ick herr Frantz van Camphuisen duitschen ordens, doe kont dat ick mijnen broeder Clais van Camphuisen schuldig bin die summe van xx herkommende van silverwerk dat ick van mijnen broeder gutlich ontfangen hebbe, darbij sal mijn broeder al dat ik schuldig blief wegen die reise na Lieflanden ook betalen en sich erholen an die guede so ick toe Sevener in ambt Lijmers en im lande van den Berge hebbe.

van Camphuysen - van Bronckhorst tot Hulsen (1548)       basis-schema

Claes van Camphuysen, geboren omstreeks 1515, zoon van Henrick van Camphuysen en Ewe Ewsum, trouwt omstreeks 1548 met Johanna van Bronckhorst tot Hulsen, dochter van Wilhelm van Bronckhorst tot Hulsen en Maria van Cuick en is overleden omstreeks 1587,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend:

1.1.4.2.4.6.1. Eva van Camphuysen, geboren omstreeks 1550,
1.1.4.2.4.6.2. Wilhelma van Camphuysen, geboren omstreeks 1553 en overleden vóór 1593,
1.1.4.2.4.6.3. Maria van Camphuysen, geboren omstreeks 1556,

Claes van Camphuysen verkreeg ondermeer als erfdeel uit zijn vaders goederen het huis waarin zijn vader placht te wonen, de Leemcuyl geheten.

Protocollen:
Hoge Raad van Adel, Den Haag. Archief de Leemcuyl. Collectie W.A. van Spaen.
03-09-1548. Wij Derrick van Voirst, Henrick van den Padefordt, Cornelis van Delen und Ricqquin Cloeck als gekoozene vriendenmagen en hijlixluijden van wegen Claes van Camphuisen; Hendrik Bronckhorst, Johan van Cuick, Thomas van Appelteren und Otto van Mekeren als broeder bloetzbewanten von wegen Jonffr. Johanna van Bronckhorst, nagelatene echte dochter van saliger Wilhelm van Bronckhorst maecken een hijlick tussen vurschr. Claes van Camphuisen und Johanna van Bronckhorst; sij brengt onderander aen een uyterwoerdt binnen het kerspel van IJngen in den Ambt Nederbetuwe, oer moeder is Maria van Cuick wed. sal. Wilhelm van Bronckhorst. Dit ondersegelen bovengemelden als broeder en oemen en bloetzbewanten en hylixdedingsluden.
Claes van Camphuysen zegelt met het volle wapen van Spaen.

1554, saturdach post Exaltationem St. Crucis.
Giesbert Cloeck volmechtig stadtholder Riquin Cloeck, richter in Liemersch und wij schepenen to Sevener bekennen dat vor oer gekoomen sijn die veste und vrome Claes van Camphusen mit Joffer Johannen sijn huisfrou welke bekennen geleend te hebben van den erentfeste und vroeme Cornelis van Delen richter tot Diedem, een summe geltz.


van Els - van Camphuysen (1567)       basis-schema

Eva van Camphuysen, geboren omstreeks 1550, dochter van Claes van Camphuysen en Johanna van Bronckhorst tot Hulsen, trouwt omstreeks 1567 met Hilbrandt van Els, schepern, zoon van Gerrit van Els en Elisabeth van Lawick,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend:

Onna van Els, geboren omstreeks 1569 (Onna woonde op Huize de Leemcuyl en was Opperkerkmeester van Oud Zevenaar) Onna trouwt:
1) Gijsberta Dietrieuse
2) omstreeks 1619 Helena Smullingh
Claesken van Els, geboren omstreeks 1572 en trouwt omstreeks 1592 met Alexander van Udesheim
Elisabeth van Els, geboren omstreeks 1575
Wilhelmina van Els, geboren omstreeks 1578 en trouwt omstreeks 1611 met Johan van Udesheim

Tijdens de tachtig-jarige oorlog is Hilbrandt van Els om veiligheidsredenen uit Didam vertrokken en verbleef in Huize de Leemcuyl bij zijn schoonvader Claes van Camphuysen in Oud Zevenaar. Hij kreeg van Arndt van Waldenborgh, richter te Didam, een paspoort om veilig een reis naar Utrecht te kunnen maken. In dit paspoort werd verklaard dat de drager als Kleefs onderdaan altijd neutraal was geweest en aan noch de Spanjaarden als aan de Orangisten enige bijzondere genegenheid had vertoond. De originele tekst is als volgt:

Protocollen:
De Hoge Raad van Adel, Den Haag. Archief de Leemcuyl. Collectie W.A. van Spaen.
04-05-1576. Ich Arndt van Waldenborgh, richter toe Diedem van wegen und ut bevell Kon. Majest. toe Hispaniën, Hartogh van Gelre und Graef toe Zutphen und Berghe, unser allergnedigsten Heren doen kont und tugen mitter waerheit woe die Edele und Erentfesten Hillebrandt van Els alhier toe Didem van gueden alden frome geburtigen aedel getoegen und geboren und nu itzunder sich in den Lande van Cleve gehijlickt und aldaer in de Lijmers altijdt in deser itziger opruerigheit und trubel, adelick und fromelick gehalden und sich geenes Dinges des Kriegshandel undernoemen und sich altijdt to beijden sijden neutrael geholden, noch den Albaenschen, noch den Uranischen toe stendigh geweest.

12-05-1578. Claes van Camphuysen geeft een volmacht aan zijn schoonzoon Hillebrandt van Els om al zijn zaken af te handelen.

Andreas Parochie Zevenaar.
22-07-1587. Jhr. Helbrandt van Elsz. en Jkvr. Eva van Camphuisen echtelieden oorkonden dat zij t.b.v. Gerhard Leydecker, licentiaat in de beide rechten, en Alyt van Till echtelieden, de 8 morgen lands in het kerspel Duven, welk eertijds door Hartger Verwer, Frederich Klueck en Andries Leydecker in leen waren ontvangen van Jhr. Claes van Camphuisen, uit de verplichtingen van het leenrecht ontslaan, zodat dit goed voortaan als allodiaal erf beschouwd kan worden.

Hoge Raad van Adel, Den Haag. Archief de Leemcuyl. Collectie W.A. van Spaen.
07-09-1593. Verdragh tuschen die edelen Erentfesten Hilbrandt van Els als man und momber sijner huisfrouwen Eva van Camphuisen ter eenre und die edelen und Erentfesten Jan van Heerdt als man und momber sijner huisfrouwen Maria van Camphuisen ter anderen sijde. Hilbrandt van Els zal hebben dat guet die Leemkuel so als ihr vader Claes van Camphusen zehliger dat beseten heeft. Johan van Heerde bekommt die summe gelds die Joffer Wilhelmina van Camphuisen sehliger an oer suster Maria vermaeckt heeft.

Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände. E. Dösseler, F.W. Oediger. Lehnregister des Herzogtums Kleve, 1974. Deel 8.
Hechtengut zu Babberich gelegen in der Lymersch to Babberghen dat uns dyenstmansguet ist. Etc.
26-08-1589. Hilbrandt van Elst, Ehemann der Eva van Kamphusen, Tochter des Claes van Kamphusen obwohl dieser das Lehen nach der Todes des Henrich van Kamphusen nicht empfangen hatte.
24-05-1602. Onna van Elst, sohn des "binnenjahrs" gestorbenen Hilbrandt van Elst.
19-09-1659. Hillebrandt van Udessheim, Sohn der Claesken van Els, Schwester des gestorbenen Onna van Els.

Hoge Raad van Adel, Den Haag. Archief de Leemcuyl. Collectie W.A. van Spaen.
25-01-1666. Ick Palick van Heerde zu Camphausen, Erbdijckgreve zu Babbergen und Holthausen, attestive mir wolbewust zu sein, dass die von Hillebrandt van Udesheim zum Leimkuhl an seiten seiner mutter vorbrachten quartiren als nehmlich Els zum Leimkuhle, Camphusen von Camphusen zu Leimkuhlen, Lawick von Geldermalsen, und Bronckhorst zum Hulsguhte, rittermässige, auch wol nach ein ander gesetzte wapen, und nicht von bastardeije, sonders also successive folgendt auch ihm von Udesheim competirendt seindt.
Hiermee getuigt Palick van Heerde (zoon van Maria van Camphuysen en Johan van Heerde, zie 1.1.4.2.4.6.3.) dat Hillebrandt van Udesheim van moederlijke zijde afkomstig is van een adellijk geslacht.

van Heerdt - van Camphuysen (1599)       basis-schema

Maria van Camphuysen, geboren omstreeks 1576, dochter van Claes van Camphuysen en Johanna van Bronckhorst tot Hulsen, trouwt omstreeks 1599 met Johan van Heerdt, zoon van van Palick van Heerdt, zoon van Gertrude van Camphuysen en Christina van Warmelo,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend:

Palick van Heerdt, geboren omstreeks 1600,
Christina van Heerdt, geboren omstreeks 1603,
Arnold van Heerdt, geboren omstreeks 1606 en trouwt omstreeks 1635 met Anna Geertruid van Moerbeek,
Maria van Heerdt, geboren omstreeks 1609,

Door dit huwelijk woonde er weer een (vrouwelijke) van Camphuysen op Huize Camphuysen!


Onsta - van Camphuysen (1538)       basis-schema

Johanna van Camphuysen, geboren omstreeks 1518, dochter van Henrick van Camphuysen en Ewe Ewsum, trouwt omstreeks 1538 met Hidde Onsta en is overleden ná 1575,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend:

Eylco Onsta, geboren omstreeks 1539,
Ida Onsta, geboren omstreeks 1541 en trouwt omstreeks 1561 met Roelof van Munster,
Adda Onsta, geboren omstreeks 1543 en trouwt omstreeks 1563 met Claes van Burmania (RNA Groningen),

Protocollen:
Register op de Leenen van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
Dat Gued in de Lemersche ende des in 52 hollandsche morgen in kerspel Groessen.
Item noch eynen margen up Groissenerweyde, gelegen mitter eynre zyde neest erve der Jofferen van Elten, mitter anderen zyde neest erve Pelgroms van Heckeren, schietende mitten eynen eynde up erve Hyesfelts, ind mitten anderen eynde up die strate.
25-06-1549. Derick van Voirst (von Hagevort) ten behoeve van zijn vrouw Johanna van Camphuysen, dochter van Henrick van Camphuysen, na doode van haar vader, en magescheid.
07-04-1575. Hidde van Voorst, zoon van Johanna van Camphuysen en Diderich van Voorst wordt hiermee beleend.

Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Zutphen. Uitheemsche Leenen. J.J. Sloet, J.S. van Veen.
Een erf en de goet den hoff to Groessen in den Fürstendom Cleve in de Lijmers gelegen groot 33 mergen lants aan den Grave van Bergh leenroerig.
10-05-1575. Johanna van Camphusen, weduwe Dirck van Voorst crigt uitstel om te mogen ontfangen.

van Voorst van Hagenvoorde - van Camphuysen (1544)       basis-schema

Johanna van Camphuysen, geboren omstreeks 1518, dochter van Henrick van Camphuysen en Ewe Ewsum, hertrouwt omstreeks 1544 met Derick van Voorst van Hagenvoorde en is overleden ná 1575,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend:

Hidde van Voorst, geboren omstreeks 1546,
Johan van Voorst, geboren omstreeks 1548,

De protocollen zijn ondergebracht bij haar eerste huwelijk.

van den Poll - van Camphuysen (1542)       basis-schema

Eva van Camphuysen, geboren omstreeks 1522, dochter van Henrick van Camphuysen en Gijssel Hoirntgens, trouwt omstreeks 1542 met Herman van den Poll, zoon van Gijsbert van den Poll en Raphael van Wijhe,
Uit dit huwelijk is één kind bekend:

Geertruida van den Poll, geboren omstreeks 1545, trouwt omstreeks 1565 met Dirk van der Boetzelaer, zoon van Dirk van der Boetzelaer en Ermgard van Wylich,

Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände. E.Dosseler, F.W. Oediger. Die Lehnregister des Herzogtums Kleve, 1974. Deel 8,
Das Lehngut Crachtsward 10 (8) morgen.
10-04-1550. Henrick van den Poll für seine Ehefrau Eva van Camphuysen, Tochter des Henrick van Camphuysen.
10-02-1606. Gysbrecht van den Boitzlar (zoon van Dirk van der Boetzelaer en Geertruida van den Poll), der bekundet, dat 10 morgen Land aus dem Lehngut Crachtswardt abgeteilt "wegen seiner moder- und vatterlichen versterffs auf ime gekommen"; hiermit sei sein "altvatter" Hendrich van den Poll 1550 belehnt worden "zu behueff dessen hausfrau"; sein Vater Dietrich van den Boitzler, Amtmann zu Gennep sei ohne Belehnung gestorben.


Wikipedia: van de Poll


Claes van Camphuysen ( )       basis-schema

Van Claes van Camphuysen, geboren omstreeks 1465, zoon van Claes van Camphuysen en Margriet van der Hoevelick, is geen huwelijk bekend en is overleden ná 1501,

Protocollen:
Hoge Raad van Adel, Den Haag. Archief de Leemcuyl. Collectie W.A. van Spaen.
1493, op den nesten satardach na den Heil. Sacramentsdach.
Frants van Camphuisen, Johan van Linne anders geheiten van Camphuisen en Claes van Camphuisen gebroedern geven te Zevener in de moederkerck seelke land om te bidden vor oer olderen siel. Onder ander een stuck lands dat Smullinxsuster die huisfrou was seligen Johan van Lijn noch besit en aen getuchtigt is.

1501, op den naeste guesdach na St. Martins dage in den Winter des Hilligen Bisschops.
Wij Johan, Henrick en Claes van Camphusen Claessoens gebruder, bekennen also tuschen ons und Joffer Beirtruden van Brijnen, nagelatene weduwe wijlner Franssen van Camphusen ons broeders, een magescheit gemaeckt waer over Claes van Camphusen Palickensoen und Johan van den Hovelwijck borge sijn geworden, so houden sie dieselve schadeloos.
Johan, Hendrick en Claes zegelen met het wapen van Spaen.

van Rossum - van Camphuysen (1498)       basis-schema

Margriet van Camphuysen, geboren omstreeks 1468, dochter van Claes van Camphuysen en Margriet van der Hoevelick, trouwt omstreeks 1490 met Johan van Rossum,
Uit dit huwelijk is één kind bekend:

Dirrica van Rossum, geboren omstreeks 1491.


van Camphuysen - Margarethe (1460)       basis-schema

Johan van Camphuysen, geboren omstreeks 1430, zoon van Johan van Camphuysen en Mechteld van Linne, trouwt omstreeks 1460 met Margarethe en is overleden vóór 1485,
Uit dit huwelijk is één kind bekend:

1.1.4.3.1. Anna van Camphuysen, geboren omstreeks 1461, trouwt omstreeks 1481 met Walraven van Lennep, zoon van Jan van Lennep en Aleijt Palichs van Helbergen en weduwnaar van Jkvr.van Kemnade,

Protocollen:
Hoge Raad van Adel, Den Haag. Archief de Leemcuyl. Collectie W.A. van Spaen.
1454, Dominica letare.
Ick Elias van Langenveldt richter in Lijmersch bekent dat vor hem en schepenen na beschreven, gekoomen is Gerrit Palick van Camphusen, die gestelt vercogt te hebben eene rechte uyt der Raidtlanden in den kerspel van Sevener an Johan van Camphusen den jongen und Margareten sijnen echte wijve, welche cooppenning Gerrit Palick vorgl. an de Heilige Kerck tot Sevener tot opbouwing van den toorn vereeren. Wichard van Meverden heeft een goet naest dat Raidland liggen, hier over waren schepen Johan van Camphuisen (vader van bovenstaande Johan) en Wilhelm van Böningen en wordt geapprobeert van Johan van den Loe, ritter, drost en ambtman in Lijmersch.

Register op de Leenen der Bannerheerlijkheid Baer en Lathum. J.S. van Veen, W. Wijnaendts van Resandt.
1460. Een leen in de buurschap van Schaijwick in het kerspel van Diedem ter Zutphense leen door Johan van Kamphusen de jonge.
1485. Walraven van Lennep wordt met Schaijwick beleend.

Hoge Raad van Adel, Den Haag. Archief de Leemcuyl. Collectie W.A. van Spaen.
1471, op St. Gawen dach.
Wij Johan van Camphuisen de jonge, Willem van Böningen und Wijnant Bitter doen kont dat voor ons gekomen is Johan van Camphuisen die olden, die an sijne natürlichen soon herr Claes van Camphuisen vicarius tot Sevener van Onse Lieve Vrouwenaltar een stuck lands Ritterskamp voor al sijn leven overgeeft.

van Wisch - van Camphuysen (1453)       basis-schema

Margaretha van Camphuysen, geboren omstreeks 1433, dochter van Johan van Camphuysen en Mechteld van Linne, trouwt omstreeks 1453 met Berend van Wisch, bastaardzoon van Hendrik van Wisch en is overleden ná 1491,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend:

Johan van Wisch, geboren omstreeks 1454, trouwt omstreeks 1485 met Agnes van Meverden,
Jasper van Wisch, geboren omstreeks 1457,
Hendrickje van Wisch, geboren omstreeks 1460 en trouwt omstreeks 1480 met Goert van Scherpenzeel,

Protocollen:
Inventaris van het Huisarchief van Almelo. A.J. Mensema, R.M. de Raat, C.C. van der Woude.
Graafschap Berg/buurschap Vinkwijk (Gld.)
Dat guet ter Smitte, als dat gelegen is in den kerspel van Zedem in der buerschap van Vyncwick tot enen Sutfensche rechte (vervolgt als Keppels leen)
06-09-1459. Johan van Patforde, na opdracht door Greta van Camphusen onder hulderschap van haar man Bernd van Wisch, bastaard. Getuigen: Frederic van Haren en Johan ter Beke.

Inventaris van het Huisarchief van Almelo. A.J. Mensema, R.M. de Raat, C.C. van der Woude.
30-03-1465. Bernt van Wisch, bastaard, erkent overgedragen te hebben aan Goesen van Raesfelt den rentebrief van 10-02-1445. Met het zegel van Margaretha van Kamphusen, vrouw van Bernt van Wisch.
Margaretha zegelt met het volle wapen van Spaen.

Gelders Archief Arnhem. Huis Hackfort (0520).
03-02-1473. Johan Mom van Kell, drossaard in het land van Zutphen, oorkondt dat Berndt van Wisch en zijn vrouw Margriet van Kamphuysen overdragen aan de Heer Jacob van Hackfort, ridder, hun goederen en tienden onder Hengell en Zeelem.

Regionaal Archief Zutphen. Inventaris van het Archief van het St. Annagilde te Zutphen. (89).
02-02-1491. Beernt van Holthusen, schout binnen en buiten Zutphen, oorkondt, dat Bernt van Wysch en zijn vrouw Margariete van Kamphusen aan olderlieden en gildemeesters van St. Annengilde op St. Nicolaasaltaar in de Grote Kerk, waarvan heer Wolter Onmaet vicaris, de bezitter is, verkocht hebben een jaarlijkse opbrengst van 5 molder rogge uit hun erve "Roterdinck" en "Gosensgoed" kerspel Gorssel.

Het Oud Archief van de Gemeente Doesburg. A.J. van de Ven.
20-09-1494. Warner Lerinck, richter in het ambt Doisburch, oorkondt dat Berndt van Wisch en zijne vrouw Margriete van Wisch verkocht hebben aan het Convent Mariengrave te Doisburg de helft van drie stukken land waarvan de wederhelft aan Garrit van Hartenbroick toebehoort, genaamd die Bempthorst, Teentkesmaet en Startmaetken in het kerspel Aldenkeppel en de buurschap Elderick.

Regionaal Archief Zutphen. Vrouwenconvent Isendoorn (357).
1497. Goert van Scherpenzeel verklaart als voogd van zijn vrouw Henrick(je) van Wysch dat hij het convent van Isendoorn in het ongestoorde bezit zal laten van het Goed Willinck aan het convent gegeven door Beernt van Wysch, zijn vader, Margaretha van Camphusen zijn schoonmoeder en zijn zwager Jasper van Wysch.

van Oppick - van Camphuysen (1456)       basis-schema

Belia van Camphuysen, geboren omstreeks 1436, dochter van Johan van Camphuysen en Mechteld van Linne, trouwt omstreeks 1456 met van der Oppick,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van der Waerde - van Camphuysen (1463)       basis-schema

Belia van Camphuysen, geboren omstreeks 1436, dochter van Johan van Camphuysen en Mechteld van Linne, hertrouwt omstreeks 1463 met ) Hendrik van der Waerde en is overleden vóór 1501
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend:

Protocollen:
Hoge Raad van Adel, Den Haag. Archief de Leemcuyl. Collectie W.A. van Spaen.
omstreeks 1501. Johan und Henrick van Camphuisen gebruders doen kondt dat sij exusenteren tot die gifte so Hendrick van den Waerde und Belia van Kamphuisen eheluiden sahliger, onse swager und moeije in haar testament van onsen Lieve Vrouwen Altar in der Kerck tot Sevener vermaeckt hebben, sie hieten Everdt Masschop haeren schwager.


van Camphuysen - van Bylandt (1380)       basis-schema

Franciscus van Camphuysen, geboren omstreeks 1354, zoon van Franciscus van Camphuysen en N. van Sevenhar, trouwt omstreeks 1380 met Elisabeth van Bylandt, weduwe van Dirck van den Kornhorst en is overleden in 1418,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend:

1.2.1. Alijt van Camphuysen, geboren omstreeks 1381,
1.2.2. Jutte van Camphuysen, geboren omstreeks 1385,

Protocollen:
Landesarchiv Düsseldorf. Reichsstift Elten. Urkunden und Akten (120.68.1).
19-05-1378. Steven und Henric van Helbergen, sowie die Gebrüder Henric und Willem Dirx Sohne van Helbergen lassen ihren eigenhorigen Johan, Johans Sohn van Coesvelde, zugunsten des Stift Elten auf. Zeugen: Gherad Stocke, Francke van Camphusen, Johan van den Padevorten und Bitter van der Horst, Gherloch Bitters Sohn.

Register op de leenen van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
Didam. Jutke (van Camphuysen) oir guet dat Franck van Camphusen oirs vaders to wesen plach. Uppenhoge, Sideslant Baerlo, Tesmar, Ale Maet, Loilreholte, Waverloholte. (zonder datum).

1389, 1400. Franck van Camphuysen wordt vermeld als Gerichtsman in Pannerden.


van Wittenhorst - van Camphuysen (1405)       basis-schema

Alijt van Camphuysen, geboren omstreeks 1381, dochter van Franciscus van Camphuysen en Elisabeth van Bylandt, trouwt omstreeks 1405 met Jacob van Wittenhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend:

Franck van Wittenhorst, geboren omstreeks 1407,
Elisabeth van Wittenhorst, geboren omstreeks 1410, trouwt omstreeks 1440 met Geryt Palick van Enghuisen,

Protocollen:
Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Zutphen. Kwartier Nijmegen. J.J. Sloet, A.H. Martens van Sevenhoven.
Angerlo. 2 Hoeven tot Mallanden in de Lijmers.
1406. Alijt, Francken van Camphusens dochter, huijsfrou van Jacob van Wittenhorst bij transport van Elisabeth van Mekeren, ontfengt dat goet geheiten tot Mallent met sijnen toebehoren tot een Zutphense leen met 495 alde schilde.

1445. Franck van Wittenhorst, zoon van Alijt van Camphuysen en Jacob Wittenhorst koopt Havesathe Hamerden.

Het Oud Archief van de Gemeente Doesburg. A.J. van de Ven.
31-05-1450. Wilhelm heer ten Berge etc. oorkondt dat Francke van Wittenhorst overgedragen heeft aan Geryt Palick van Enghusen zijn goed genaamd het guet to Homberden (Hamerden) of het guet to Westenenge onder Westerfoort, leenroerig aan het huis te Lathem als een deel der medegave voor zijne zuster Elisabeth, vrouw van Geryt Palick van Enghusen.

31-05-1456. Francke van Wittenhorst belooft, tezamen met Geryt van der Coernhorst Derixzoon (stiefoom!) en Johan Mom van Kell (neef van Francke) het goed in het Land van den Berge in het kerspel Westerfoort door hem verkocht aan zijnen zwager Geryt Palick van Enghusen te zullen vrijwaren, indien deze schade mocht lijden ten gevolge van een vanwege Cracht van Camphusen op de bezittingen van den oorkonder gelegd beslag.

Momm van Kell - van Camphuysen (1405)       basis-schema

Jutte van Camphuysen, geboren omstreeks 1385, dochter van Franciscus van Camphuysen en Elisabeth van Bylandt, trouwt omstreeks 1405 met Dirck Momm van Kell, is overleden vóór 1447
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend:

Johan Momm van Kell, geboren omstreeks 1406,
Diedrich Momm van Kell, geboren omstreeks 1410,
Franck Momm van Kell, geboren omstreeks 1414,

Protocollen:
Register op de Leenen van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
Didam. Jutke (van Camphuysen) oir guet dat Franck van Camphusen oirs vader to wesen plach Uppenhoge, Sideslant Baerlo, Tesmar, Ale Maet, Loireholte, Waverloholte. (zonder datum).

Chroniken und Urkundenbücher hervorragender Geschlechter. Vol 1-2. A. Fahne.
Aus dem Lehnbuche der Herrlichkeit Bergh zu 's Heerenberg.
22-06-1447. Diedrich Momm van Kell übergibt nacht dem Tode seiner Frau Jutta van Camphuisen, Tochter und Erbin Franken van Camphuisen welche ihm dat Gut Hiedbrinke in den Bauerschaft Braempt und viele Liegenschaften im Kirchspiel Didam, sämmtlich Lehne der Herrlichkeit Bergh, in die Ehe gebracht und für die er bis dahin als Ehemann die Lehnsvormunderschaft geführt und die Vazallenpflichten erfüllt hat, dieses Geschäft seinem mit gedachter Jutta erzeugten Sohne Johan, welche demnächst von Wilhelm Herrn der Herrlichkeit belehnt wird.

1448. Johann und Diedrich Momm van Kell, gebrüder, Söhne von Diedrich und Jutten van Camphuisen verpfanden mit Genehmigung des Herrn von Bergh als Lehnsherrn, einige Ruthen Land im der Limes aus dem Erben ihrer verstorbenen Mutter mit der Verpflichtung die Pfandschaft binnen 5 Jahren abzulösen.

1449. Den Gebrüder Momm van Kell verpfanden dieser 8 Morgen Land an Frank van Wittenhorst (ihren Neffe).


van Camphuysen - van Berentrode (1387)       basis-schema

Otte van Camphuysen, geboren omstreeks 1358, zoon van Franciscus van Camphuysen en N. van Sevenhar, trouwt omstreeks 1387 met Ysabella van Berentrode, dochter van Ryckwin van Berentrode en is overleden in 1418,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend:

1.3.1. Rycquin van Camphusen, geboren omstreeks 1389 en is overleden op 19 november 1463,
1.3.2. Otte van Camphuysen, geboren omstreeks 1392,

Protocollen:
Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände. E. Dösseler, F.W.Oediger. Die Lehnregister des Herzogtums Kleve. 1974.
Resnerbroeke zu Heteren.
(1376) een deele van Resserebroeke dat gelegen is in den kerspel van Heter (1343 die helfte van R. in Betuwe (ZUL); (1388) 45 mergen lands in R. tusschen Weerbrueck ind lande Rolofs van der Hellen.
29-04-1388. Otte van Camphusen.
26-12-1394. Ysabel van Berentraede, Otten wijff van Camphusen.

Stichtse-, Gaasbeekse en Overijsselse lenen in Gelderland. W.A. Beelaerts van Blokland.
Den Hof to Bovendorpe, zo groot en zo klein met al zijn rechten en toebehoren gelegen in het Kerspel van Velp in het Ambt van de Veluwezoom.
07-08-1391. Ysabeel van Berentrode. Hulder: Otte van Camphusen, haar man.
10-09-1409. Johan van Camphusen (neef?)
29-04-1434. Ryckwin van Camphusen, na dode zijner vader Otten van Camphusen.

Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins. Th.J. Lacomblet.
16-06-1397. Vermelding van Otten van Camphuysen

Het Oud Archief der Gemeente Doesburg. A.J. van de Ven.
1409. Eigendomsbewijs van het St. Willbrordus Slegheken en den halven Vogelsanck met bijbehoorend aandeel in het turfveen, alles in het kerspel Hummel voor Ot van Camphusen afkomstig van de heer Gherit van Spalle, priester en pastoor te Laagkeppel.

Register op de Leenen van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
Steenderen. De domino Bylant: Heeren Spaens-werd, dat gerichte hoge en de zijde mit der visscherijen, so veer als dat gerichte gheet: Kistkenshoeve, dat gued gelegen tot Airde.
1417, October. Otte van Camphusen.
1424, maart 26. Riquiin van Camphusen, na doode van zijn vader Otte

Gelders Archief Arnhem. Oud Archief Arnhem (2000).
03-05-1418. De ridders en knechten (o.a. Ott van Camphusen) van het Land der Veluwe en nurgemeester en schepen en raad der steden Arnhem, Harderwijk, Wageningen, van der Elburgh en van Hattum sluiten een verbond om met de andere kwartieren na het overlijden van de Hertog in de opvolging te voorzien en om voor elkanders rechten te waken.


Rycquin van Camphusen zegelt mede met het wapen van Spaen "het verbond".


Rycquin van Camphuysen (1420)       basis-schema

Rycquin van Camphusen, geboren omstreeks 1389, zoon van Otte van Camphuysen en Ysabella van Berentrode, trouwt omstreeks 1420 en is overleden op 19 november 1463,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend:

1.3.1.1. Isabella van Camphuysen, geboren omstreeks 1421,
1.3.1.2. Margaretha van Camphuysen, geboren omstreeks 1427,

Protocollen:
Het Oud Archief der Gemeente Doesburg. Dr. A.J. van de Ven.
1423. Rycolt van Camphusen en Otte van Camphusen, gebroeders, schenken aan hunne neve Willem van Zesnynghen (zie 1.4.) een bank in de kerk te Hummel behoorend tot het Goed toe Overbeke.

Register op de Leenen van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
Steenderen. De dominio Bylant: Heeren Spaens werd, dat gerichte hoge en de zijde mit der visscherijen, so veer als dat gerichte gheet; Kistkenshoeve, dat gued gelegen to Airde.
16-03-1424, Riquiin van Camphusen, na doode van zijn vader Otte.

Gelders Archief. Diverse Charters.(0510).
17-12-1430. Akte van transport voor Derk Hessel, richter tot Arnhem en van de Veluwezoom van dat deel van het nader omschreven goed in het kerspel Rheden dat Reynolt van Herwen destijds van de gebroeders Riquin en Otto van Camphusen heeft gekocht t.b.v. de genoemde Willem van Aller en diens onmondige zusters Sophia en Johanna.

Stichtse-, Gaasbeekse en Overijsselse lenen in Gelderland. W.A. Beelaerts van Blokland.
Den Hof to Bovendorpe, zo groot en zo klein met al zijn rechten en toebehoren gelegen in het kerspel van Velp in het Ambt van de Veluwezoom.
29-04-1434. Ryckwin van Camphusen, na dode zijner vader Otten van Kamphusen.
07-07-1474. Roelof van Lennep na dode zijner schoonvader Ryckwin van Camphusen.

Gelders Archief Arnhem. Oud Archief Arnhem (2000).
04-10-1436. Knechten en onderzaten van het Land van Veluwe verklaren het verbond tussen ridderschap, knechten en steden van het Land van Gelre te bezweren. Met o.a. het zegel van Rycquin van Camphuysen.

Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Zutphen. Kwartier Arnhem. J.J. van Veen.
1453. Ellinchem. Dat huys ende voorgeborchte to Middach met allen sijnen toebehoren tot Zutphense rechten te leen. Else van Middachten weduwe van Johan van Raesfelt laat hulde doen door Rycquin van Kamphusen.
Het archief van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
19-05-1464. Johan van Camphusen, Harman voir der Burgh, Arnt van der Steghe, Gerrit voir der Burgh en Arnt Schotelken, pachters, verklaren dat toen Rikolt van Camphusen 19 november 1463 overleed, 6 jaar pacht gebeurd was voor de Jonker van den Berge.


van Lennep - van Camphuysen (1442)       basis-schema

Isabella van Camphuysen, geboren omstreeks 1421, dochter van Rycquin van Camphusen, trouwt omstreeks 1442 met Roelof van Lennep, zoon van Joris Roelofszoon van Lennep en is overleden vóór 1507,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend:

Wolter van Lennep, geboren omstreeks 1444,
Ryckwin van Lennep, geboren omstreeks 1446,
Evert van Lennep, geboren omstreeks 1448,
Johan van Lennep, geboren omstreeks 1450,
Joris van Lennep, geboren omstreeks 1452,

Protocollen:
Nieuw Ned. Biografisch Woordenboek (Het Biografisch Portaal van Nederland).
1457. Isabella van Camphuysen, dochter van Ryckwin, ervin tot Bovendorp te Biljoen en daarmee beleend door de Bisschop van Utrecht in 1457; met haar man Roelof van Lennep in 1462.

Chroniken und Urkundenbücher hervorragender Geschlechter. Vol. 1-2. A. Fahne.
20-12-1467. Vor Rolof Momm, Richter zu Didam verkaufen die Eheleute Rolof von Lennep und Isabella von Camphuisen ein Gütchen to Didam an Johann von Linne (hertogelijk rentmeester).

Stichtse-, Gaasbeekse en Overijsselse lenen in Gelderland. W.A. Beelaerts van Blokland.
De Hof to Bovendorpe, zo groot en zo klein met al zijn rechten en toebehoren gelegen in het Kerspel van Velp in het Ambt van de Veluwezoom.
07-07-1474. Roelof van Lennep na dode zijner schoonvader Ryckwin van Camphusen.

van de Sande - van Camphuysen (1450)       basis-schema

Margaretha van Camphuysen, geboren omstreeks 1421, dochter van Rycquin van Camphusen, trouwt omstreeks 1450 met Evert van de Sande en is overleden ná 1503,
Uit dit huwelijk is één kind bekend:

Ryckwin van den Sande, geboren omstreeks 1451,

Protocollen:
Het archief van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
30-01-1503. Margaretha van Camphuisen weduwe van Evert van de Sande schrijft aan Oswalt, Graaf van den Berghe, dat haar overleden man herhaaldelijk getracht heeft belening te verkrijgen van Spaenswardt en Kestkenshave, een Bylandtsleen, en verzoekt hem thans tot belening te willen overgaan (Haar grootvader Otte en haar vader Rycquin hadden toentertijd deze goederen in leen).

11-03-1503. De Graaf van den Bergh antwoordt aan Margaretha van Camphusen dat hij, en vóór hem zijn vader, de bedoelde goederen sinds 40 jaar rustig bezeten te hebben en dat hij, na zijn herstel, de zaak voor de leenmannen wilt brengen.


Otte van Camphuysen ( )       basis-schema

Van Otte van Camphuysen, geboren omstreeks 1392, zoon van Otte van Camphuysen en Ysabella van Berentrode, is geen huwelijk bekend,

Protocollen:
Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände. E. Dösseler, F.W.Oediger. Die Lehnregister des Herzogtums Kleve. 1974.
Resnerbroeke zu Heteren.
(1376) een deele van Resserebroeke dat gelegen is in den kerspel van Heter (1343 die helfte van R. in Betuwe (ZUL); (1388) 45 mergen lands in R. tusschen Weerbrueck ind lande Rolofs van der Hellen.
29-04-1388. Otte van Camphusen.
26-12-1394. Ysabel van Berentraede, Otten wijff van Camphusen.

Het Oud Archief van de Gemeente Doesburg. A.J. van de Ven.
1423 Rycolt van Camphusen en Otte van Camphusen, gebroeders, schenken aan hunnen neve Willem van Zesnynghen een bank in de kerk te Hummel behoorende tot het Goed toe Overbeke.

Diverse Charters. Gelders Archief Arnhem. (0510).
17-12-1430. Akte van Transport voor Derk Hessel, richter tot Arnhem en van de Veluwezoom van dat deel van het nader omschreven goed in het kerspel Rheden dat Reynolt van Herwen destijds van de gebroeders Rycquin en Otto van Camphusen heeft gekocht t.b.v. de genoemde Willem van Aller en diens onmondige zusters Sophia en Johanna.


van Zesnynghen - van Camphuysen (1385)       basis-schema

Jutta van Camphuysen, geboren omstreeks 1362, dochter van Franciscus van Camphuysen en N. van Sevenhar, trouwt omstreeks 1385 met Willem van Zesnynghen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend:

Willem van Zesnynghen, geboren omstreeks 1386,
Ricolt van Zesnynghen, geboren omstreeks 1389 (Coll. Van Spaen),

Protocollen:
Het Oud Archief van de Gemeente Doesburg. A.J. van de Ven.
1423. Rycolt van Camphusen en Otte van Camphusen, gebroeders, schenken aan hunne neve Willem van Zesnynghen een bank in de kerk te Hummel behoorende tot het Goed toe Overbeke.

van Camphuysen - Margarethe (1393)       basis-schema

Gijsbrecht van Camphuysen, geboren omstreeks 1366, zoon van Claes van Camphuysen en N. van Sevenhar, trouwt omstreeks 1393 met Margarethe, en is overleden ná 1417,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend:

1.5.1. Cracht van Camphuysen, geboren omstreeks 1394,
1.5.2. Gijsbert van Camphuysen, geboren omstreeks 1400,

Protocollen:
Nieuw Archief voor Kerkelijke Geschiedenis inzonderheid van Nederland. N.C. Kist, H.J. Rooyaards.
Het Tijnsboek van Hoog-Elten, p.169.
1409. Gijsbrecht van Kamphus ten Berge nevet, ontfangt dat guet ten Bongarde to Grosen (Groessen) dat Claes van Kamphus plach te hebben.
(geen datum)
Item onfangt datselve guet Cracht van Camphusen.
Uit bovenstaande belening kunnen we redelijkerwijs aannemen, dat Claes de vader was van Gijsbrecht en dat Cracht de zoon was van Gijsbrecht en dat Gijsbrecht reeds in 1409 op de Glinthorst woonde.

Register op de Leenen van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
Gendringen. Dat gued to Medevorden, gelegen in der buerscap van Megchelen in den kirspel van Gendringen to V marcken.
Item dat gued die Bezengede Hof, gelegen to Lobrick in den kerspel van Beke cum attinentiis to V marcken.
Item die Glinthorst myt oere toebehoir to 1 U. Item dat gued to Stockem mit der holtwair ende tobehoir to 1 U.
October 1417 Gisebert van Camphusen.

Register op de Leenen van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
1425. Vermelding van Margarethe, vrouw van Ghijsbertus Spaen. (Niet zeker is dat het dezelfde Gijsbrecht betreft.)


van Camphuysen - Ploech (1420)       basis-schema

Cracht van Camphuysen, geboren omstreeks 1394, zoon van Gijsbrecht van Camphuysen en Margarethe, trouwt omstreeks 1420 met Margaretha Ploech, dochter van Derich Ploech en Johanna Woesic en is overleden omstreeks 1443,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend:

1.5.1.1. Margaretha (Menta) van Camphuysen, geboren omstreeks 1421,
1.5.1.2. Derick van Camphuysen, geboren omstreeks 1424,
1.5.1.3. Cracht van Camphuysen, geboren omstreeks 1427,
1.5.1.4. Steven van Camphuysen, geboren omstreeks 1430,

Een grappig detail is te vernemen in de Stadsrekening van Arnhem 1401-1402. Na de trotse vermelding van Derich Ploech dat hij een dochter had gekregen, hebben de burgemeester en de schepenen samen met Derich er een paar borrels op gedronken. Na dit heugelijke bericht nuttigden zij voor maar liefst 6 Pond!

Protocollen:
Het Utrechts Archief. Familie de Malapert (204).
12-06-1450. Margareta, weduwe van Kracht van Kamphuysen en haar zoons Derick, Kracht en Steven en haar schoonzoon Ryquyn Klueck verklaren op raad van jonker Wilhelm, heer then Berghe enz. en hun verwanten de nalatenschap van hun man en vader Kracht van Kamphuysen te hebben gedeeld. Getuigen zijn hierbij: Steven Ploech, Jacob van Hackfort, Rutger van den Padenfoert, Gerrit van der Kornhorst, Derick van Kel en Johan van der Eeck.

Register op de leenen van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
Dat gued to Medevorden in kirspel van Gendringen, het Bezengede Hof in den kirspel van Beke, die Glinthorst en dat guet to Stockem.
(geen datum) Cracht van Camphusen, na doode van zijn vader Gisebert.

Gijsbert van Camphuysen (1430)       basis-schema

Gijsbert van Camphuysen, geboren omstreeks 1400, zoon van Gijsbrecht van Camphuysen en Margarethe, trouwt omstreeks 1430 en is overleden ná 1491,
Uit dit huwelijk is één kind bekend:

1.5.2.1. Cracht van Camphuysen, geboren omstreeks 1431,

Protocollen:
Chroniken und Urkundenbücher hervorragender Geschlechter. Vol. 1-2. A. Fahne.
03-07-1489. Gijsbert van Camphuysen wordt vermeld met een stuk land naast de Hohe Birgell met aan de andere zijde de Heren van Voorst te Groessen.

Het archief van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
15-03-1491. Gijsbert van Camphuisen en zijn zoon Cracht van Camphuisen geven in erfpacht uit aan Steven uter Oesterwick het goed Medevorden behalve den tiend


Cloeck - van Camphuysen (1441)       basis-schema

Margaretha (Menta) van Camphuysen, geboren omstreeks 1421, dochter van Cracht van Camphuysen en Margaretha Ploech, trouwt omstreeks 1441 met Rycquyn Cloeck, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen en kleinzoon van Willem Spaen van de Spaensweerd,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend:

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1442, trouwt omstreeks 1472 met Belia van Meekeren en wordt beleend met Spaensweerd in 1476 als "erve sijnes vaders",
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1445, trouwt omstreeks 1475 met Stina van Baferden en wordt beleend met het Loo te Duiven in 1475,
Een achter-achterkleinkind van Gaert Cloeck, nl. Fijcken Cloeck trouwt omstreeks 1580 met Gardtte Spaen,
Aleid Cloeck, geboren omstreeks 1448, trouwt omstreeks 1468 met N. van Myrenberg,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1451,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1454,

Protocollen:
Het Utrechts Archief. Familie de Malapert (204).
12-06-1450. Margareta, weduwe van Kracht van Kamphuysen en haar zoons Derick, Cracht en Steven en haar schoonzoon Rycquyn Klueck (gehuwd met dochter Margaretha (Menta) van Camphuysen) verklaren op raad van jonker Wilhem, heer then Berge enz. en van hun verwanten de nalatenschap van hun man en vader Cracht van Kamphuysen te hebben verdeeld. Met de zegels van Steven Ploech, Jacob van Hackfort, Rutger van den Padenfoert, Gerrit van der Kornhorst, Derick van Kell, Johan van der Eeck, Margareta wed. van Kamphuysen, Derick, Kracht en Steven van Kamphuysen en Rycquyn Klueck.

Gelders Archief Arnhem. Oud Archief Arnhem. (2000).
02-05-1456. Arnolt, Heer van Gelre etc. verklaart dat hij aan Derick van Camphuysen (broer van Margaretha) in leen heeft gegeven het goed de Hanenbongert met de watermolen c.a., gelegen in het kerspel van Arnhem, na opdracht van Ricquin Cloeck en diens vrouw Menta (Margaretha) van Camphuysen.

van Camphuysen - ten Have (1460)       basis-schema

Derick van Camphuysen, geboren omstreeks 1424, zoon van Cracht van Camphuysen en Margaretha Ploech, trouwt omstreeks 1460 met Ailheit ten Have, dochter van Johan ten Have en is overleden omstreeks 1485.
Uit dit huwelijk is één kind bekend:

1.5.1.2.1. Palick van Camphuysen, geboren omstreeks 1461 en overleden omstreeks 1495.

Waarschijnlijk had Dirck meerdere kinderen (in de beleningen wordt gesproken over Palick, oer aldeste sohn) maar deze worden nergens vermeld en zijn waarschijnlijk allen jong overleden.

Protocollen:
Register op de leenen van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
Dat gued to Medevorden in kirspel van Gendringen, het Bezengede Hof in den Kirspel van Beke, die Glinthorst en dat guet to Stockem.
03-05-1443. Deric van Camphusen, na doode van zijn vader Cracht.
19-10-1466. Dederick van Kamphusen.

Gelders Archief Arnhem. Oud Archief Arnhem.(2000).
02-05-1456. Arnolt, Hertog van Gelre etc. verklaart dat hij aan Derick van Camphuysen in leen heeft gegeven het goed de Hanenbongert met de watermolen c.a., gelegen in het kerspel Arnhem, na opdracht van Riquin Cloeck en diens vrouw Mente van Camphuysen.

1459. Derck van Camphusen vermeld als Drost van het Land Van den Berghe.

Chroniken und Urkundenbücher hervorragender Geschlechter. Vol. 1-2. A.Fahne.(2000).
27-06-1462. Wilhelm, Herr von den Bergh (Heerenberg) ladet seine Vazallen ein, Ihre Lenen am 11 August bei Ihm zu empfangen.
Gericht o.a. aan: Derich van Camphuysen en Palick van Camphuysen.

Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Zutphen. Uitheemsche Lenen. J.J. Sloet, J.S, van Veen.
Eenen thiende in den kerspel van Sevenair, een vijf marcks leen, het zgn. Ploechthiende.
1465. Derck van Camphusen beleent bij makinge synes ooms Steven Ploech.
1486. Cracht van Camphusen erve sijnes broeder Dirck.

Het Archief van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
1467 - 1469. Derick van Camphuysen wordt vermeld als drost in het Land van Bergh.

Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Zutphen. Kwartier Arnhem. J.S. van Veen.
Een goed geheten Korteshove in den Arnhemmer kerspel gelegen tot een Zutphense leen.
1470. Dirck van Camphusen bij transport synes oom Steven Ploech beleend (beheltlich Gerritken van Brienen, vrouw van Steven Ploech).
19-01-1486. Cracht van Camphusen erve sijnes broeder Dirck.

De leen keurmedige en tijnsgoederen van de St. Salvador Abdij te Prüm. A.J. Maris.
Den Thienden to Loepen (Clingenbeeckse tiend).
28-05-1470. Derick van Camphusen na opdracht door Steven Ploech behoudens den lijftocht van Gerit van Brienen (vrouw van Steven Ploech).
31-05-1472. Derick van Berck na opdracht van Derick van Camphusen. Jongfr. Gerit van Brienen ziet af van haar lijftocht.

1471. Derick van Camphuysen wordt vermeld als schepen in Arnhem.
1473. Derick van Camphuysen wordt vermeld als burgemeester van Arnhem.

Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände. E. Dösseler, F.W. Oediger. Die Lehnregister des Herzogtums Kleve. 1974.
Kollekamp zu Groessen (Kalkenkamp, Collen, Kallen; 1494 Kollikamp) in den kerspel van Groissen die heldt umbtrint 8 holl. mergen lands. Zul as sy seget.
10-10-1494. Ailheit, (Tochter des Johan ten Have) nagelaten weduwe van Wilnere Derix van Camphusen; Lehnman Palick van Camphusen oir aldeste soen.
1523. Wolter van Balx für seine Ehefrau Alijt, weduwe des Derick van Camphusen, deren Sohn Palick als vorgeschlagener Lehnsman ebenfalls lange Jahre schon tot.

van Camphuysen - Smullingh (1474)       basis-schema

Cracht van Camphuysen, geboren omstreeks 1427, zoon van Cracht van Camphuysen en Margaretha Ploech, trouwt omstreeks 1474 met Gesa Smullingh, weduwe van Johan van Linne, dochter van Goosen Smullingh en Henrica van Wardhausen en is overleden in 1487.
Uit dit huwelijk is één kind bekend:

1.5.1.3.1. Cracht van Camphuysen, geboren omstreeks 1475,

1478 en 1482. Cracht van Camphuysen wordt vermeld als schepen in Arnhem

Protocollen:
Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Zutphen. Kwartier Arnhem. J.S. van Veen.
Een goed geheiten Korteshove in den Arnhemmer kerspel gelegen tot een Zutphense leen.
19-01-1486. Cracht van Camphusen, erve sijnes broeder Derck.
15-09-1487. Cracht van Camphusen, erve sijnes vader Cracht. Zijn moeder Gese Smullinks neemt als hulder Wilhelm Schrieck.

Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Zutphen. Uitheemsche Lenen. J.J.S. Sloet, J.S. van Veen.
Eenen thiende in den kerspel van Sevenair, een vijf marcks leen, het zgn. Ploechthiende.
1486. Cracht van Camphusen als erve sijnes broeder Derck ontvangt dit leen, waarna het wordt opgedragen aan zijn onmondige zoon Cracht.
15-09-1487. Cracht van Camphusen, wiens moeder Geze Smullingh laat Willem Schrieck eed doen voor haren soon Cracht.

Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Zutphen. Uitheemsche Lenen. J.J.S. Sloet, J.S. van Veen.
Dat gued to Medevorden, in den kirspel van Gendringen, dat gued die Bezengede Hof in den kirspel van Beke, die Glinthorst en dat gued to Stockem.
25-06-1490. Joncfr. Geese Smullincx, weduwe van Cracht van Camphusen, die een broeder was van wijlen Derick van Camphuysen voornoemd, ten behoeve van haar onmondige zoon Cracht van Camphuisen.

Steven van Camphuysen ( )       basis-schema

Van Steven van Camphuysen, geboren omstreeks 1430, zoon van Cracht van Camphuysen en Margaretha Ploech, is geen huwelijk bekend en is overleden ná 1462,

1461. Steven van Camphuysen wordt vermeld als schepen in Arnhem.
1462. Steven van Camphuysen wordt vermeld als burgemeester in Arnhem.

Protocollen:
Chroniken und Urkundenbücher hervorragender Geschlechter. Vol. 1-2. A. Fahne.
24-02-1462. Bürgermeister, Schöffen und Rath von Arnheim verpflichten sich künftig niemanden mit Geld oder Bürgschaft zu unterstützen.
Ondertekenaars o.a. Stephanus de Camphuis en Stephanus Ploech.


van Camphuysen - van Diest (1500)       basis-schema

Cracht van Camphuysen, geboren omstreeks 1475, zoon van Cracht van Camphuysen en Gesa Smullingh, trouwt omstreeks 1500 met Bertha van Diest, dochter van N. van Diest en N. Cloeck en is overleden omstreeks 1532.
Uit dit huwelijk zij twee kinderen bekend:

1.5.1.3.1.1. Cracht van Camphuysen, geboren omstreeks 1501.
1.5.1.3.1.2. Gijsbert van Camphuysen, geboren omstreeks 1504.

Protocollen:
Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Zutphen. Kwartier Arnhem. J.S. van Veen.
Een goed geheiten Korteshove in den Arnhemmer kerspel gelegen tot een Zutphense leen.
15-09-1487. Cracht van Camphuisen, erve sijnes vader Cracht. Zijn moeder Geze Smullinks gebruikt als hulder Wilhem Schrieck.
05-02-1544. Lijsbet van Renesse (dochter van de 3e vrouw van Steven Ploech) vernijt eed en transporteert dit leen op de broeder van Cracht: Gijsbert van Camphusen.

Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en Zutphen. Uitheemsche Lenen. J.J.S. Sloet, J.S. van Veen.
Eenen thiende in den kerspel van Sevenair, een vijf marcks leen, de zgn. Ploechtiende.
15-09-1487. Cracht van Camphusen, wiens moeder Gese Smullinks laat Willem Schrieck eed doen voor haren soon Cracht.

1496. Cracht van Camphusen. Eenen thiende to Sevenair in de Lijmers gelegen, geheiten Ploechthiende to vijff marck leenrechten, daarvan eenen grauwen henxt gegeven.
23-10-1525. Cracht van Camphusen.
05-02-1533. Cracht van Camphusen, erve sijnes vaders Cracht.

Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en Zutphen. Uitheemsche Lenen. J.J.S. Sloet, J.S. van Veen.
04-08-1520. Vermelding van Cracht van Camphuysen als drost te Craickouwe en Ulft en als richter in Gendringen en Etten.
16-06-1525. Oswalt, Graaf van Bergh enz. verkoopt aan zijn drost Cracht van Camphuysen het vischwater genaamd de Wielle achter het huis van Van den Bergh en langs diens erf de Glinthorst om met dit laatste een leengoed uit te maken.

Het Archief van Huis Bergh. (supplement) A.P. van Schilfgaarde.
1526. Acte, waarbij Zeyno van Dort en zijn vrouw Hendricka van Aiswijn verpanden aan den drost Cracht van Camphuysen het goed in de Swairspeck, een Vinckwickslag en 2 halve slagen, de Bijemait te Azewijn, een Heyendslag te Kilder, 1/5 deel van de Grote Asselt, leenroerig aan Bergh en het goed te Braempt, leenroerig aan Keppel.

Maart 1527. Vermelding van Cracht van Camphuysen als drost van de Graaf van den Berghe.

1527. Na de aankoop van Kasteel Schuilenburg stelt Karel van Gelre de Berghse landdrost Cracht van Camphuysen aan als drost van Schuilenburg (van 1527 - 1531).

Gelders Archief Arnhem. Gelderse Rekenkamer (0012).
12-06-1531. Karel, Hertog van Gelre stelt Johan van der Horst, erfhofmeester op bepaalde voorwaarden aan tot ambtman op het Huis Schulenborch op welk ambt hij den Hertog 1500 goudguldens heeft voorgeschoten, waarvan 2000 besteed zijn om het van de erven van wijlen Cracht van Camphusen te lossen.

03-08-1540. Wilhelm, Hertog tot Guilich (Gelre) verzekert 2000 goudguldens die Cracht en Gisbert, de kinderen van wijlen Cracht van Camphuysen op het thans aan Johan van Lynden bevolen huis en ambt Hattem hadden staan op zijn domein in de Liemers.


van Camphuysen - van Buren (1530)       basis-schema

Cracht van Camphuysen, geboren omstreeks 1501, zoon van Cracht van Camphuysen en Bertha van Diest, trouwt omstreeks 1530 met Elisabeth van Buren, dochter van Adrian van Buren en Anna van Gelre en is overleden in 1546.
Uit dit huwelijk zij drie kinderen bekend:

1.5.1.3.1.1.1. Hillegont van Camphuysen, geboren omstreeks 1531.
1.5.1.3.1.1.2. Adriaen van Camphuysen, geboren omstreeks 1534.
1.5.1.3.1.1.3. Cracht van Camphuysen, geboren omstreeks 1537.

Cracht en zijn broer Gijsbert beweren in 1538 dat Gesa Smullingh, hun oma, die getrouwd was met Cracht van Camphuysen, dezelfde Gesa Smullingh is als de diegene die eerder met Johan van Linne getrouwd is geweest en menen dat zij recht hebben op de erfenis van hun oma. Henrick van Camphuysen, die erfgenaam is van Johan van Linne (hij was zijn oom en liet geen kinderen na) vecht dit feit aan. Henrick protesteerde tegen de erfenis van Johan van Linne die hij pas kreeg na de dood van Gesa Smullingh, terwijl deze Gesa Smullingh (en oma van Cracht en Gijsbert) vanaf de dood van Johan van Linne in 1473 tot aan haar dood in 1531 (overleden in Antwerpen; zij zou circa 85 jaar zijn geworden!) zijn goederen in lijftucht had gehad en Cracht en Gijsbert daarvan ook hadden geprofiteerd. Henrick van Camphuysen zegt dat zijn broer Johan zich deze ruzie zo aangetrokken heeft dat hij in zijn huis in Babberich is overleden.

Protocollen:
Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Zutphen.Uitheemsche Lenen. J.J.S. Sloet, J.S. van Veen.
Eenen thiende in het kerspel van Sevenaer. Een vijf marcks leen (Ploechtiende).
05-02-1533. Cracht van Camphusen, erve sijnes vaders Cracht.
28-09-1538. Idem, vernijt eed.

Het Archief van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
24-09-1537. Oswalt, Graaf van den Berghe verkoopt aan Cracht en Gijsbert van Camphuysen, gebroeders, een rente van 56 ½ Rijnsche Gld. jaars gaande uit de Talholtzweerd (Talhorstwaard) bij Herwen.

Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Zutphen. Kwartier Nijmegen. J.J.S. Sloet, A.H. Martens van Sevenhoven.
28-09-1538. Elisabeth van Buren, huisvrouw van Cracht van Camphuysen wordt beleend met Aldenhage te Soelen. Idem in Avesaet die thiende tot Luttevelt en in Nuweland tot Zutphense lenen als erve harer vaders Adrian van Buren.

Landesarchiv Düsseldorf. Reichsstift Elten. Lehen (120.68.2).
12-12-1538. Der Junge Cracht von Camphuyss wird nach dem Tode seines Vaters mit dem Lehen ten Bongert im Kirchspiel Groessen in der üblichen Weise vor dem Mannen drost Ot van Tellich und Wolter von Bemell, belehnt.

Gelders Archief Arnhem. Het Archief van de Gelderse Rekenkamer. (0012).
03-08-1540. Wilhelm, heer tot Guilick verleent aan Cracht en Ghiisbert, kinderen van wijlen Cracht van Kamphuisen wegens een schuld van 600 rijdergld. een jaarlijkse rente van 30 rijdergld. uit de goederen Oxen en Mullinck in het Ambt Veluwen (sic).

Register op de Leenen van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
Dat gued to Medevorden, in den kirspel van Gendringen. Dat gued die Bezengede Hof in het kirspel van Beke, die Glinthorst en dat guet to Stockem.
16-11-1540. Cracht van Camphuysen Crachtenzoon ontvangt het goed te Glynthorst en het goed te Stockem, na doode van zijn vader. Zijn broeder Ghisebert van Camphuysen zal de beide 5 marcks leenen ontvangen.
22-05-1542. Cracht van Camphuysen beleend met de beide 5 marcken.
30-05-1548. Cracht van Camphuysen Crachtszn. De jonge, onmondig beleend. Zijn momber Rutgher Everwiin, vertegenwoordiger van de weduwe van Camphuysen, doet den eed.

Het Archief van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
08-06-1545. Rutgher Everwins erkend namens Jonker Cracht van Camphuysen ontvangen te hebben 25 goudguldens

1546. Rentebrief uit een bouwhoeve en een slag hout onder Stokkum voor Willem van Schrieck afkomstig van Elisabeth van Buren, weduwe van Cracht van Camphuysen.

Huis Keppel.(G.A.A. 0409) A.P. van Schilfgaarde.
03-01-1551. Johan van Pallant, heer tot Voorst, Keppel en Eecks beleent Gijsbert van Camphusen t.b.v. diens onmondige neef Cracht van Camphusen ter Lijnthorst (bij Stokkum) met de tienden gelegen in het kerspel van Gendringen, buurschap Mechelen


van der Boetzelaer - van Camphuysen (1551)       basis-schema

Hillegont van Camphuysen, geboren omstreeks 1531, dochter van Cracht van Camphuysen en Elisabeth van Buren, trouwt omstreeks 1551 met Lodewijk van der Boetzelaer, zoon van Wessel van der Boetselaer en Francoise van Praet en is overleden vóór 1576,
Uit dit huwelijk zij drie kinderen bekend:

Johan van der Boetzelaer, geboren omstreeks 1552,
Derrick van der Boetzelaer, geboren omstreeks 1555,
Wessel van der Boetzelaer, geboren omstreeks 1558,

Protocollen:
Het archief van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
26-02-1576. Cracht van Camphusen en zijn vrouw Clemens Bentinck vermaken aan Wessel, jongste zoon van Crachts overleden zuster Hillegont van Camphusen en Lodewijk van de Boetselaer al hun goederen, waaronder het leengoed Meverden.

Het Archief van Huis Bergh. (supplement) A.P. van Schilfgaarde.
10-06-1576. Cracht van Camphusen (broer Hillegont) en zijn zwager Lodewick van der Boetseler beslissen hunne geschillen betreffende de toewijzing der goederen van wijlen Hillegont van Camphusen aan diens stiefzoon Herman van Bimmelsberg en zijn zoons Johan, Derrick en Wessel van der Boetseler, dat Cracht aan laatstgenoemde zoon (Wessel) vermaakt met voorbehoud van vruchtgebruik van zijn vrouw Clementia Bentinck, zijn ouderlijk erfdeel te weten de Meedtkamp met het Crachtsveld, het leengoed het Medverden met het Lange Sleechsken, het Goerslach en de beterschap van de Muyswinkel, allen in het buurschap Mechelen, kerspel Gendringen, terwijl de andere beide broers het hun drieën toebedeelde geld verkrijgen.

1601. Stukken m.b.t. een proces door Conradt van Rees als procureur van de erfgenamen van Hillegont van Camphuisen, gehuwd met Lodewijk van der Boetzelaer tegen Willem van Bongart, heer van Niedermörmten over de eigendom van Meedtkamp, Lange Sleesken en Crachtsveld te Mechelen.

van Camphuysen - Schenck van Nijdeggen (1575)       basis-schema

Adriaen van Camphuysen, geboren omstreeks 1534, zoon van Cracht van Camphuysen en Elisabeth van Buren, trouwt omstreeks 1575 met Maria Margaretha Schenck van Nijdeggen, weduwe van Christoffel van Tellicht, dochter van Derick Schenck van Nijdeggen en N. van Berlaer en is overleden omstreeks 1593,
Uit dit huwelijk zij geen kinderen bekend:

Protocollen:
Het Archief van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
15-01-1569. Adriaen van Camphuysen erkent schuldig te zijn aan Baltus van Ham een rente van 3 ½ malder rogge jaars, gevestigd op al zijn erfgoederen.

05-03-1571. Oswald Hetterscheidt als gevolmachtigde van Cracht van Camphusen en zijn vrouw Clemens Bentinck, erkent, wegens een aan hun broeder Adriaen van Camphusen geleende som gelds, schuldig te zijn aan Derich ter Vuirden en zijn vrouw Anna van der Laeck een rente van 18 Dld. jaars, gaande uit hun goed te Stokkum onder Zeddam.

08-01-1577. Adriaen van Kamphuyzen erkent schuldig te zijn aan Dyderick van de Loe, proost, 20 Philippus Dld.

13-07-1578. Cracht en Adriaen van Kamphuyzen, gebroeders, gaan een overeenkomst aan betreffende een tiend uit de Meetkamp en Meverden te Mechelen.

Register op de Leenen van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
Das Haus Lynthorst und Medekamp.
12-09-1583. Adrian van Camphusen, na doode van zijn broeder Cracht.

Het Archief van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
02-08-1586. Adriaen van Camphues transporteert aan Heer Wilhelm, Graaf zum Bergh zijn huis, hof en boomgaard de Linthorst en al zijn andere goederen in het Graafschap Bergh, op voorwaarde van levenslang vruchtgebruik.

Gelders Archief Arnhem. Brieven vanuit en aan het Hof. (0124).
Febr. 1593. Request van Adrian van Camphuysen aan Zijn Excellentie. Hij is intendant van de Gravin van den Berg en zijn eigen goederen waarvan hij sedert 1583 niets getrokken heeft, liggen mede in het territoir der stad 's Heerenberg. Hij verzoekt dat hem toegestaan wordt op het huis aldaar te wonen.

Gelders Archief Arnhem. Hof van Gelre en Zutphen. Kwartier Nijmegen. J.S. van Veen.
21-07-1598. Missive van het Hof aan Maria Margaretha Schenck weduwe Adrian Camphuysen tot de Glinthorst.
Ter vermijding van executie wordt haar gelast binnen 14 dgn. 20 gld, 7 ½ stuiver te betalen aan Everhardt Poitou.

Het Archief van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
1605-1606. Stukken betreffende de aanspraken van de crediteuren van de nalatenschap van Adriaen van Camphuisen op het Goed de Linthorst (ook wel Glinthorst genaamd) onder Borghees, door hem aan de Graaf van den Berghe vermaakt.

van Camphuysen - Bentinck (1567)       basis-schema

Cracht van Camphuysen, geboren omstreeks 1537, zoon van Cracht van Camphuysen en Elisabeth van Buren, trouwt omstreeks 1567 met Clementia Bentinck, dochter van Johan Bentinck en Henrica Averenk en is overleden omstreeks 1583,
Uit dit huwelijk zij geen kinderen bekend:

Protocollen:
Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Zutphen.Uitheemsche Lenen. J.J.S. Sloet, J.S. van Veen.
Eenen thiende in de kerspel van Sevenaer, een vijf marcks leen (Ploechtiende).
29-06-1547. Cracht van Camphusen, onmondig, erve sijnes vaders Crachts, beleent.
06-05-1569. Idem vernijt eedt.

Gelders Archief Arnhem. Huis Keppel . (0409.) A.P. van Schilfgaarde.
03-01-1551. Johan van Pallant, heer tot Voorst, Keppel en Eecks beleent Gijsbert van Camphusen t.b.v. diens onmondige neef Cracht van Camphuysen ter Lynthorst (bij Stokkum) met de tienden gelegen in het kerspel van Gendringen, buurschap Mechelen.

Register op de Leenen van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
Dat gued to Medevorden in den kirspel van Gendringen, dat gued die Bezengede Hof in den kirspel van Beke, die Glinthorst en dat gued to Stockem.
30-05-1548. Cracht van Camphuysen Crachtszn. De jonge, onmondig beleend. Zijn momber Rutgher Everwiin, vertegenwoordiger van de weduwe van Camphuysen, doet den eed.
01-04-1562. Cracht van Camphuysen, mondig, doet zelf den eed.
22-04-1570. Cracht van Camphuysen vernieuwt den eed en lijftocht zijn vrouw Clementia Bentynck.

Doordat Cracht van Camphuysen geen nakomelingen heeft wordt zijn broer Adriaen van Camphuysen hiermee beleend, zie Adriaen van Camphuysen 1.5.1.3.1.1.2.
Het leen wordt thans genoemd: das Haus Lynthorst und Medekamp

Het archief van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
22-04-1570. Philips, Koning van Castiliën, Graaf van Zutphen en den Berghe etc. bekrachtigt de verleening van Cracht van Camphuyzen aan diens vrouw Clementia Bentinck van het vruchtgebruik van de leengoederen: het huis te Glinthorst met bijbehorende weilanden, 3 schaar- en 4 hesewijnhout en 1 wit in Stockemermark, het Lange Sleechken en het Meverden in de buurschap Mechelen.

13-08-1563. Cracht van Camphusen erkent schuldig te zijn aan Johan van Kerssel landrentmeester te Bergh 60 daalders waarvoor hij hem het gebruik geeft van een schaar hout in het Stockumerbosch.

05-03-1571. Oswald Hetterscheidt als gevolmachtigde van Cracht van Camphuysen en vrouw Clemens Bentinck erkent, wegens een aan hun broeder Adrian van Camphuysen geleende som gelds, schuldig te zijn aan Derich ter Vuirden en zijn vrouw Anna van der Laeck een rente van 18 Dld. Jaars, gaande uit hun goed te Stokkum onder Zeddam.

Centraal Bureau voor de Genealogie. Den Haag. De Ridderschap van de Veluwe (pag. 1, nr. 87).
1575 Cracht van Camphuysen wordt vermeld op de riddercedule.

Het Archief van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
26-02-1576. Cracht van Camphusen en zijn vrouw Clementina Bentinck vermaken aan Wessel, jongste zoon van Crachts overleden zuster Hillegont van Camphusen en Lodewijk van de Boetselaer al hun goederen, waaronder het leengoed Meverden.

13-07-1578. Cracht en Adrian van Kamphuyzen, gebroeders, gaan een overeenkomst aan betreffende een tiend uit de Meetkamp en Meverden te Megchelen.

Gelders Archief Arnhem. Huis Keppel.(0409) A.P. van Schilfgaarde.
1577. Arnt Baerkens en Jan Beijer, leenmannen, oorkonden dat Cracht van Camphuisen machtig maakt zijn zwager Henrich Bentinck, drost van de Overveluwe, om bij de Heer van Keppel te verzoeken de lijftocht voor zijn vrouw Clemens Bentinck goed te keuren voor een tiend te Gendringen.

Het Archief van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
18-4-1585. Wilhelm, Heer ten Berghe, beveelt aan Diderich van Bahr, landdrost van het Graafschap Bergh en Jelis Plees, richter te Diem om de leengoederen die opengevallen zijn door de dood van de minderjarige kinderen van Cracht van Camphuysen en Elisabeth van der Lege (= Clementia Bentinck), in bezit te nemen.

1586. Joffer Clementia Bentinck, weduwe van Cracht van Camphusen wordt in het Tielse gerechtssyndicaat genoemd als eigenaresse van die "Pottumse bouwinge".

Chroniken und Urkundenbücher hervorragender geschlechter. Vol.1-2. A. Fahne.
1592. Cracht von Camphusen hat 20-05-1571 dem Ernst Mom mehrere Güter verpfandet. Nach Crachts Tode bestreitet dessen Bruder Adrian dass der Hof zu Potum unter die verpfandeten Güter gehöre. Ernst Mom brachte seine Gegenschrift welche durch Decreet des Hofes vom 4 October 1592 dem Adrian von Camphuysen mitgeteilt wurde.


van Camphuysen - Koene (1534)       basis-schema

Gijsbert van Camphuysen, geboren omstreeks 1504, zoon van Cracht van Camphuysen en Bertha van Diest, trouwt omstreeks 1534 met Anna Koene, dochter van Christiaan Koene en Mechtild van Campen en is overleden op 26-08-1563.
Uit dit huwelijk is één kind bekend:

1.5.1.3.1.2.1. Agnes van Camphuysen, geboren omstreeks 1535,

Protocollen:
Grafzerken in Gelderland. Deel I. R.T.Muschart.
In de Walburgiskerk te Arnhem bevindt zich een grafzerk van Gijsbert van Camphuysen en Anna Koene met het wapen van Gijsbert: een gekanteelde dwarsbalk en die van Anna Koene: een molenijzer. Onder aan de zerk staan kwartierwapens: links: een gans; rechts: omgewende posthoorns.
Door verwoesting tijdens de Tweede Wereldoorlog helaas niet bewaard gebleven.

Het Archief van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
24-09-1537. Oswalt, Graaf van den Berghe verkoopt aan Cracht en Giisbert van Camphuysen, gebroeders, een rente van 56 ½ Rijnsche Gld. jaars gaande uit de Talholtzweerdt (Talhorstwaard) bij Herwen.

Gelders Archief Arnhem. Het Archief van de Gelderse Rekenkamer. (0012).
03-08-1540. Wilhelm, heer tot Guilick verleent aan Cracht en Ghiisbert kinderen van wijlen Cracht van Kamphuisen wegens een schuld van 600 rijdergld. Een jaarlijkse rente van 30 rijdergld. Uit de goederen Oxen en Mullinck in het Ambt Veluwen (sic).

Register op de Leenen van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
Dat gued to Medevorden, in het kirspel van Genderingen (to 5 Marcken), dat gued die Bezengede Hof in den kirspel van Beke ( to 5 Marcken), die Glinthorst en dat guet to Stockem.
16-11-1540. Cracht van Camphuysen, Crachtenzoon ontvangt het goed te Glynthorst en het goed te Stockum, na doode van zijn vader. Zijn broeder Ghiesbert van Camphuysen zal de beide 5 marks leenen ontvangen.

Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Zutphen. Kwartier Arnhem. J.S. van Veen.
Een goed geheiten Korteshove in den Arnhemmer kerspel gelegen tot een Zutphense leen.
05-02-1544. Lijsbet van Renesse vernijt eed en transporteert dit leen op de broeder van Cracht Gijsbert van Camphusen.
11-10-1556. Gijsbert van Camphusen vernijt eedt.
27-11-1564. Agnes van Camphusen erve hare vaders beleent. Carel van Lennep is haar hulder.

1545. Gijsbert van Camphuysen wordt vermeld als jonker.
1546 tot 1550. Gijsbert van Camphuysen wordt vermeld als schepen in Arnhem.
1548. Gijsbert van Camphuysen wordt genoemd als huismeester van het hospitaal St. Anthony's te Arnhem.

Gelders Archief Arnhem. Huis Keppel (0409). A.P. van Schilfgaarde.
03-01-1551. Johan van Pallant, heer tot Voorst, Keppel en Eecks beleent Gijsbert van Camphusen t.b.v. diens onmondige neef Cracht van Camphusen ter Lijnthorst (bij Stokkum) met de tienden gelegen in het kerspel van Gendringen, buurschap Mechelen.

Gelders Archief Arnhem. Hof van Gelre en Zutphen. (0124).
13-03-1551. Missive van het Hof aan Johan van Pallandt heer van Keppel, met verzoek om Gijsbert van Camphuysen te ontheffen van de verplichting om op 14 april zitting te nemen in het Keppelsche leengericht, daar hij op diezelfde tijd te Zutphen ten leengericht moet zitten.

1550 - 1555. Gijsbert van Camphuysen wordt genoemd als schepen te Arnhem.

Het Archief van Huis Bergh. A.P. van Schilfgaarde.
17-04-1560. Wilhelm, Graaf van den Berghe verkoopt aan Giisbert van Camphusen een rente van 50 goudguldens jaars, gaande uit de Wetterswerdt in het ambt van Doesburg over de IJssel.

26-09-1560. Wilhelm, Graaf van den Berghe verkoopt aan Gijsbert van Camphuizen een rente van 36 joachims daalders jaars gaande uit de tienden bij Elborch.

Gelders Archief Arnhem. Oud Archief Arnhem (2000).
1560. Quitantie van den pastoor bestemd voor Gijsbert van Camphuysen voor een jaar rente uit het goed Ploechsgaerven in den Enk.


Smullingh - van Camphuysen (1555)       basis-schema

Agnes van Camphuysen, geboren omstreeks 1535, dichter van Gijsbert van Camphuysen en Anna Koene, trouwt omstreeks 1555 met Goosen Smullingh, zoon van Goosen Smullingh en Wendela Lonys en is overleden ná 1595.
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend:

Gijsbert Smullingh, geboren omstreeks 1556
Dirck Smullingh, geboren omstreeks 1558, gemeld als erfzoon van Poelwijk
Christin Smullingh, geboren omstreeks 1560, en trouwt omstreeks 1580 Georgen Ebeleben
Wendelina Smullingh, geboren omstreeks 1562, en trouwt omstreeks 1582 Adrian Spieringh, genoemd als erfdochter van Huis Sevenaer

Protocollen:
Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Zutphen. Kwartier Zutphen. J.S. van Veen.
Een goed geheiten Korteshove in den Arnhemmer kerspel gelegen tot een Zutphense leen.
27-11-1564. Agnes van Camphusen erve hare vaders beleent. Carel van Lennep is haar hulder.
27-01-1570. Agnes van Camphuysen tuchtigt haren man Goosen Smullinck, so lange hij nit herhijlickt.

Dat goet ten Winckel gelegen in de buerschap Wijnbergen in het kerspel Doetinchem.
27-01-1570. Goosen tuchtigt zijn vrouw Agnes van Camphuysen an 48 dalers jaers uit desen leengoede.

Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Zutphen. Uitheemsche Lenen. J.J.S. Sloet, J.S. van Veen.
Eenen thiende in de kerspel van Sevenaer, een vijfmarcksleen (Ploechtiende).
14-10-1581. Goossen Smullinck, na aangebodenen coop der leenheren.
07-10-1595. Dirck Smullinck Goossens tweede soon, crigt 3 maenden uutstel ten versuecke sijner moeder Agnes van Camphusen om bij transport Lambert op 't Griet, dit leen t'ontfangen.
13-03-1596. Idem noch 3 maenden uutstel.
29-05-1596. Idem beleent bij transport als voren. Adrian Spierinck doet hulde.
Gijsbert Smulling overleden sijnde na sijnen broeder Dirck, wort Christin Smullings, huysfrou Georgen Ebeleben, sijn suster, van der landschap met desen leene wederom begnedigt, tegen compositie van 400 gulden die, daermede beleent sijnde deur haren volmechtigen Arnold Spirinck, 't selve voort opdraegt.
13-05-1608. Frans Spiring, harer susters soon.

Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Zutphen. Kwartier Arnhem. J.S. van Veen.
(geen datum) Een weijdeken van 3 mergen gelegen in Arnhemmerbroeck bij de Vlickherinck, van den leengoede genamt die Cortehoeve, afgesplitst.
Agnes van Camphusen, weduwe Goossen Smullingh geassisteert met haar oudste zoon Gijsbert Smullingh en de momber Adrian Spierink.
(In 1595 in leen van Johan de Voecht.)Einde Tekst (laatst bijgewerkt 11 juni 2011).
proclaimer